Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 PLN / 30.000 euro

Postępowanie nr: ZP.271.1.1009.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2020 godzina: 12:00
„Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi”
Data zmiany: 14.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 15.07.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/B_K5baLAgbM

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.898.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2020 godzina: 12:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.854.2020 zmiana terminu na 23.07.2020 g. 15:00 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 23.07.2020 godzina: 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach
Data zmiany: 20.07.2020
Zmiana terminu skladania ofert na dzień 23.07.2020, godz. 15.00
Data zmiany: 21.07.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 23 lipca 2020 o godz. 15.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/jsvNYGAoV60

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.851.2020

Termin składania ofert upłynął: 30.06.2020 godzina: 12:00
Modernizacja budynku szkoły w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.763.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.06.2020 godzina: 12:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
Data zmiany: 22.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 22.06.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/LRQE5gNoYkU

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.696.2020

Termin składania ofert upłynął: 05.06.2020 godzina: 12:00
Remont ul. Letniej w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.1.624.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2020 godzina: 12:00
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 12.05.2020
Sesja otwarcia oferto on-line dostępna pod adresem: https://youtu.be/JG4t5xA_STU

Postępowanie nr: SAiK.260.74.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.05.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na stanowisko asystenta koordynatora „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: SAIK.260.73.2020

Termin składania ofert upłynął: 06.05.2020 godzina: 14:00
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na stanowisko psychologa w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: ZP.271.1.510.2020

Termin składania ofert upłynął: 16.04.2020 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Postępowanie nr: GOPS.SAiK.260.64.2020

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2020 godzina: 12:00
o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na realizację usługi superwizji w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie nr: ZP.271.1.474.2020

Termin składania ofert upłynął: 20.03.2020 godzina: 12:00
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.279.2020

Termin składania ofert upłynął: 27.02.2020 godzina: 12:00
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś i Granica

Postępowanie nr: ZP.271.1.278.2020

Termin składania ofert upłynął: 26.02.2020 godzina: 12:00
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Granica

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.277.2020

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2020 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Pęcice (ul. Wąska)