Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 PLN / 30.000 euro

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.281.2020

Termin składania ofert upłynął: 13.02.2020 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.108.2020

Termin składania ofert upłynął: 31.01.2020 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Postępowanie nr: GOPS.SAiK 260.24.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, papieru do ksero i tonerów na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2020 roku.
Szczegółowy wykaz ilościowo-jakościowy stanowi Załącznik nr 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.133.2020

Termin składania ofert upłynął: 03.02.2020 godzina: 12:00
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych

Postępowanie nr: GOPS.SAiK 260.21.2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa mentoringu prowadzona przez jednego mentora w wymiarze 8 godzin dydaktycznych miesięcznie w formie spotkań grupowych i indywidualnych. Zamawiający przewiduje prowadzenie zajęć jeden raz w miesiącu. Razem 128 godzin w okresie od stycznia 2020 do kwietnia 2021. ( w 2020r. – 96 godzin w 2021r.- 32 godziny)

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.109.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.12.2019 godzina: 12:00
Ustawienie i obsługę 15 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.104.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2019 godzina: 12:00
Usunięcie awarii na odwodnieniu w Regułach przy ul. Topolowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.103.2019

Termin składania ofert upłynął: 06.12.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę ul. Bodycha w Opaczy- Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.99.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2019 godzina: 11:00
Remont progów zwalniających na terenie gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.87.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.11.2019 godzina: 12:00
Wykonanie utwardzenia przejścia dla pieszych z przebudową ogrodzenia

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.86.2019

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2019 godzina: 12:00
Czyszczenie i konserwacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Michałowice