Urząd Gminy Michałowice
27.05.2020 10:35

Zapytanie OŚ.6220.06.2020

Zapytanie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o numerach ewid. 595/21 oraz 595/22 obręb 0008
w miejscowości Opacz Kolonia, gmina Michałowice.

Załączniki

Data publikacji: 27.05.2020 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2020 10:35
Wyświetleń: 15
Autor: Emilia Misiak
Opublikował: Emilia Misiak
Ostatnio zmodyfikował: Emilia Misiak