Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Kontakt

Gmina Michałowice  

Reguły, ul. Aleja Powstańców
Warszawy 1
05-816 Michałowice
www.michalowice.pl

Wójt Gminy Michałowice

 

Małgorzata Pachecka

Zastępca Wójta

 

Anna Fabisiak

Sekretarz

 

Wojciech Grzeniewski

Skarbnik

 

Anna Jankowska

 

Sekretariat:
Biuro podawcze:
 

tel: (22) 350 91 91
fax: (22) 350 91 01

sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

Godziny pracy:  

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

 

Godziny pracy referatu Spraw Obywatelskich:

 

 

poniedziałek: 9.15-17.30
wtorek: 8.15-16.30
środa-czwartek: 8.15-15.30
piątek: 8.15-13.30

 

 

Konta:

VeloBank S.A 
nr r-ku budżetu: 89 1560 0013 2974 3402 9000 0001
nr skrzynki PEPPOL na Platformie Elektronicznego Fakturowania  (PEF): 5342480595

 

Wadia przetargowe oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów należy wpłacać na rachunek nr: 
88 1560 0013 2974 3402 9000 0019

 

Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należy przekazywać na rachunek nr:

23 1560 0013 2974 3402 9000 0025


 

 

 

Logo ePUAP2

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

adres skrytki Urzędu Gminy Michałowice:

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Gmina Michałowice:  

REGON: 013269290

Identyfikator Gminy: 1421042

NIP Gminy: 5342480595

Urząd Gminy w Michałowicach:  

REGON: 000541753

logo - Wideotłumacz - tłumaczenie języka migowego online
Logo - obsługa głuchoniemych

Na podstawie przepisów art. 9 ust 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) Wójt Gminy Michałowice informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w Urzędzie Gminy Michałowice wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się.

więcej

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.