Urząd Gminy Michałowice
1192

Etapy sporządzania:

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
 2. SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU
 3. Zawiadamianie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planów miejscowych
 4. Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi
 5. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy (w tym gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną)
 6. Uzyskiwanie zgód na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze a gruntów leśnych na cele nieleśne (jeśli obszar objęty sporządzanym planem tego wymaga)
 7. Wprowadzenie zmian wynikających z uzgodnień i opinii
 8. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu:
  • ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu
  • wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu z możliwością SKŁADANIA UWAG do projektu planu
  • dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami
  • SKŁADANIE UWAG do projektu planu po zakończeniu okresu wyłożenia
 9. Rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag
 10. Ewentualne ponowne skierowanie projektu do uzgodnień i opinii (w zależności od skali zmian na skutek rozpatrzenia uwag)
 11. Projekt planu skierowany do uchwalenia

Granice planów w trakcie sporządzania zaznaczone są na gminnym portalu mapowym w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne - Obszary przystąpień.

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych, kliknięcie  "więcej" spowoduje otworzenie dodatkowych informacji odnośnie planu. 

MPZP Aleja Kasztanowa - cz. A (tzw. Agricola)

Aktualny etap: Ponowne wyłożenie projektu planu z możliwością SKŁADANIA UWAG

MPZP Ostoja

Aktualny etap: Ponowne wyłożenie projektu planu z możliwością SKŁADANIA UWAG

MPZP Słoneczna

Aktualny etap: Wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag

MPZP Wacława

Aktualny etap: Wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag

MPZP Regulska

Aktualny etap: Rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag

MPZP Wiejska

Aktualny etap: Rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag

MPZP Graniczna

Aktualny etap: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu z możliwością SKŁADANIA UWAG

MPZP Pruszkowska cz. 2

Aktualny etap: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu z możliwością SKŁADANIA UWAG

MPZP Pruszkowska cz. 3

Aktualny etap: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu z możliwością SKŁADANIA UWAG

MPZP Szczęśliwa

Aktualny etap: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu z możliwością SKŁADANIA UWAG

MPZP Platanowa

Aktualny etap: Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy

MPZP Dębowa

Aktualny etap: Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi

MPZP Michałowice-Osiedle dz. 677/7

Aktualny etap: Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi

Data publikacji: 24.05.2022 22:36
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2022 12:40
Wyświetleń: 1192
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Przetakiewicz