Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
3430

MPZP Zielna

Aktualny etap: Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi

Cel sporządzenia planu:

Sporządzenie planu miejscowego w tym rejonie umożliwi wprowadzenie zmian w układzie komunikacyjnym dostosowując go do lokalnych potrzeb i zaistniałych zmian w zagospodarowaniu terenów. Na wybranych fragmentach terenów przeznaczonych w planie miejscowym pod komunikację publiczną istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto zasadnym wydaje się zmniejszenie szerokości wybranych dróg publicznych. Zagospodarowanie tych działek jest utrudnione i nie sprzyja kształtowaniu ładu przestrzennego ze względu na wąski obszar objęty liniami zabudowy, co może prowadzić do powstawania wąskich i długich budynków. W związku z powyższym zasadnym jest również przeanalizowanie przebiegu linii zabudowy i ich korekta w nowym planie miejscowym.

 

Etapy sporządzania: 

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
 2. SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PLANU
 1. Zawiadamianie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planów miejscowych
 2. Sporządzanie projektu planu miejscowego wraz z dokumentami towarzyszącymi
 3. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez właściwe instytucje i organy (w tym gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną)
 4. Wprowadzanie zmian wynikających z uzgodnień i opinii
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
  • ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu z możliwością SKŁADANIA UWAG
  • tekst projektu planu (udostępniony zostanie w terminie określonym w powyższym obwieszczeniu)
  • rysunek projektu planu (udostępniony zostanie w terminie określonym w powyższym obwieszczeniu)
  • prognoza oddziaływania na środowisko (udostępniona zostanie w terminie określonym w powyższym obwieszczeniu)
 6. Rozpatrywanie uwag i wprowadzenie zmian wynikających z rozpatrzonych uwag
 7. Ewentualne ponowne skierowanie projektu do uzgodnień i opinii (w zależności od skali zmian na skutek rozpatrzenia uwag)
 8. Projekt planu skierowany do uchwalenia
 9. Plan uchwalony

 

Uwaga: Aktualne etapy zostały wytłuszczone powyżej.

Lokalizacja obszaru planu na tle ortofotomapy GUGiK oraz granic gminy
Data publikacji: 03.11.2023 08:50
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2024 10:35
Wyświetleń: 3430
Autor: Kinga Miśkiewicz
Opublikował: Kinga Miśkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Miśkiewicz