Urząd Gminy Michałowice
28833

Informacja o uzupełnieniu opublikowanej dokumentacji

Informujemy, że w związku z wykonaniem dla Gminy Michałowice skanów wielkoformatowych w ramach projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, dokumenty planów uzupełnione zostały o załączniki mapowe w wysokich rozdzielczościach.

Baner - mapka

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego

 1. Obszar działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie.
   
 2. Obszar położony w obrębie wsi Opacz Mała pomiędzy ulicami Raszyńską, Ks. J. Popiełuszki, Klonową, Polną i Szarą złożonego z działek ewidencyjnych o numerach od 197/1 do 296 (nie obowiązuje, patrz poz. 33.) 
   
 3. Obszar stanowiący część wsi Pęcice i wsi Sokołów zawartego pomiędzy ulicami Parkową, Zaułek, Wąską, i Sokołowską wraz z działkami nr ew. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, ...
   
 4. Obszar stanowiący wschodnią część wsi Sokołów po obu stronach drogi powiatowej do Janek obejmujący działki o nr ew. od 207/1 do 262, 393/3, 395/1, 397/2 i 397/3.
   
 5. Obszar obejmujący część wsi Opacz Kolonia.
   
 6. Obszar Michałowic - "osiedle Michałowice" obejmujący tereny położone w osiedlu Michałowice i wsi Michałowice.
   
 7. Obszar Reguł obejmujący tereny położone we wsiach Reguły, Pęcice, i w osiedlu Michałowice.
   
 8. Obszar położony w obrębie wsi Opacz Mała pomiędzy ulicami Raszyńską, Ks.J.Popiełuszki, Parkową i Szarą obejmującą działki o numerach ewidencyjnych od 297 do 315.
   
 9. Obszar Komorów - część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś.
   
 10. Obszar Michałowice - "wieś Michałowice" obejmujący tereny położone we wsi Michałowice. (nie obowiązuje, patrz poz. 35.)
   
 11. Obszar Pęcice - "wieś Pęcice Małe" obejmujący całą wieś Pęcice Małe, fragmenty wsi Pęcice po obu stronach ul. Parkowej, fragment wsi Suchy Las przy kapliczce oraz część wsi Sokołów.
   
 12. Części obszaru Pęcice - "wieś Sokołów" obejmujący fragment obrębu geodezyjnego wieś Pęcice po wschodniej stronie ul. Parkowej na południe od ul. Sokołowskiej.
   
 13. Obszar Komorów - część II obejmująca fragment wsi Komorów
   
 14. Obszar Komorów - część III obejmująca fragment osiedla Komorów.
   
 15. Obszar Komorów - część IV obejmująca fragment wsi Granica.
   
 16. Obszar Komorów - część V obejmująca działkę 491 w osiedlu Komorów.
   
 17. Obszar "Komorów" - część VI obejmująca fragment wsi Komorów.
   
 18. Obszar obejmujący teren położony we wsi Pęcice.
   
 19. Obszar obejmujący działki nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położone w obrębie geodezyjnym wieś Reguły.
   
 20. Obszar obejmujący działki nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położone w obrębie geodezyjnym wieś Granica.
   
 21. Zmiana planu obszaru "Komorów - część I".
   
 22. Obszar „Wiejska” w Regułach
   
 23. Obszar „Polna” w Komorowie-Wsi
   
 24. Obszar „Bugaj” w Komorowie-Wsi
   
 25. Obszar „Opacz-Kolonia”
   
 26. Obszar „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
   
 27. Obszar „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś
   
 28. Obszar  Żwirowa w Komorowie-Osiedlu 
   
 29. Obszar „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu
   
 30. Obszar „Wesoła” w Michałowicach-Wsi
   
 31. Obszar „Bodycha” w Regułach
   
 32. Obszar „Orzeszkowej” w Regułach

 33. Obszar "Opacz Mała"

 34. Obszar "Skośna" w Granica

 35. Obszar "Michałowice-Wieś" część II

 

 

Data publikacji: 25.01.2018 09:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2018 09:00
Wyświetleń: 28833
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż