Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
68386

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

1. Plan dla działki ewid. nr 6 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś (przy zbiorniku retencyjnym na Utracie)

2. Obszar położony pomiędzy ulicami Parkową, Zaułek, Wąską, i Sokołowską wraz z działkami ewid. nr 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 285/1, 286 we wsi Pęcice i Sokołów

3. Plan dla działek ewid. nr 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 232, 277/1, 278, 393/3, 395/1, 397/2, 397/3, 285, 249, 250/1, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 we wsi Sokołów

4. Obszaru Michałowic - osiedle Michałowice - obejmujący tereny położone w osiedlu Michałowice i wsi Michałowice

5. Obszaru Reguł obejmujący tereny położone we wsiach Reguły, Pęcice i Osiedlu Michałowice

6. Obszar położony pomiędzy ulicami Raszyńską, Ks. J. Popiełuszki, Parkową i Szarą wraz z działkami ewid. nr 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,310, 311,312, 313,314, 315 we wsi Opacz Mała

7. Obszar Komorów - część I​ obejmujący fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś

10. Obszar ,,Komorów" - część II obejmujący fragment wsi Komorów

11. Obszar ,,Komorów" - część IV obejmujący fragment wsi Granica

12. Obszar ,,Komorów" - część V obejmujący fragment wsi Granica

13. Obszar obejmujący teren położony we wsi Pęcice

14. Obszar ,,Komorów" - część VI obejmujący fragment wsi Komorów

15. Część obszaru Opacz Kolonia obejmującego działki ewid. nr 595/16, 595/17, 595/18, 595/19, 595/20, 593/15, 593/16, 593/17, 593/18,  593/19,  599/24, 599/25, 774, 775, 776, 777, 792 i 793 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś 

16. Obszar „Reguły” obejmujący działki nr ew. 565/22, 565/23, 593, 594 i 595 (część) położone w obrębie geodezyjnym Reguły

17. Plan dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica

22. Obszar ,,Opacz-Kolonia" w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia i Michałowice-Osiedle

24. Obszar ,,Kamelskiego" na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś

36. Plan dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś 

37. Obszar „Wiejska – część 2 fragment A” w Regułach

38. ”Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły

39. Plan działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś

40. Plan działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20 w obrębie geodezyjnym Reguły.

41. „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „C”

42. „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły, fragment „B”

52. Działki ew. nr 677/32 i 677/33 obręb Michałowice-Osiedle

55. Aleja Kasztanowa - część C

56. Aleja Kasztanowa - część D

57. Obszar zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej na terenie obrębu ewidencyjnego Pęcice Małe

Data publikacji: 09.03.2021 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2024 14:26
Wyświetleń: 68386
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Miśkiewicz