Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
717

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

 

Szczegóły dotyczące "Zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Michałowice" regulowane zarządzeniem Wójta nr 38/2004.

Wymagane dokumenty

Data publikacji: 27.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 08:43
Wyświetleń: 717
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki