Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Postępowanie nr: IT.271.1.2021

Termin składania ofert upłynie: 14.05.2021 godzina: 12:00
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.04.2021 godzina: 12:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Suchym Lesie, sieci kanalizacji sanitarnej w
drodze dojazdowej dz. nr ewid. 845/5 do ul. Sieradzkiej w Komorowie i w drodze
dojazdowej dz. nr ewid. 269/3 do ul. Długiej w Granicy, w gminie Michałowice” ZP.271.2.430.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.04.2021 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Niezapominajki oraz ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi, w gminie Michałowice ZP.271.2.416.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.10.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.03.2021 godzina: 00:00
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.9.2021

Termin składania ofert upłynął: 07.04.2021 godzina: 12:00
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.8.2021

Termin składania ofert upłynął: 09.04.2021 godzina: 12:00
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw oraz boisku „Orlik” na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 06.04.2021
Zamawiający zmienił warunek oraz termin składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.7.2021

Termin składania ofert upłynął: 10.03.2021 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Michałowice-Wieś i Opacz Mała ZP.271.2.201.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.6.2021

Termin składania ofert upłynął: 08.03.2021 godzina: 12:00
Wykonanie dwóch map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Opacz-Kolonia ZP.271.2.200.2021

Postępowanie nr: ZP.2371.2.5.2021

Termin składania ofert upłynął: 05.03.2021 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Komorów-Wieś ZP.271.2.199.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.3.2021

Termin składania ofert upłynął: 17.02.2021 godzina: 12:00
"Wykonanie trzech map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Komorów-Osiedle" ZP.271.2.186.2021