Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Postępowanie nr: ZP.271.2.1.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2023 godzina: 10:00
„Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Michałowice”

Postępowanie nr: GK.271.9.2023

Termin składania ofert upłynął: 02.03.2023 godzina: 10:00
„Przejęcie obowiązków Operatora ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy wraz z dostawą systemu teleinformatycznego”

Postępowanie nr: IT.271.19.2023

Termin składania ofert upłynął: 24.02.2023 godzina: 10:00
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek w roku 2023

Postępowanie nr: IT.271.15.2023

Termin składania ofert upłynął: 18.01.2023 godzina: 09:00
„Rozbudowa centralnego systemu monitoringu przez podniesienie licencji systemu monitoringu GANZ Cortrol Global z wersji Premier do edycji Global.”

Postępowanie nr: OŚ.271.5.2022

Termin składania ofert upłynął: 21.12.2022 godzina: 10:00
„Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.2781.2.66.2022

Termin składania ofert upłynął: 09.11.2022 godzina: 10:00
„Wymiana przewodów oświetlenia drogowego w Komorowie”
Data zmiany: 07.11.2022
Zamawiający publikuje poprawione Zapytanie ofertowe. Zmiany zostały naniesione kolorem niebieskim. (Rozdział VII ppkt 4)).

Postępowanie nr: IR.271.2.2022

Termin składania ofert upłynął: 24.10.2022 godzina: 10:00
„Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice - II’’

Postępowanie nr: ZP.271.2.62.2022

Termin składania ofert upłynął: 25.10.2022 godzina: 11:00
„Rozbudowa i remont urządzeń odwadniających na terenie Gminy Michałowice’’

Postępowanie nr: IR.271.1.2022

Termin składania ofert upłynął: 10.10.2022 godzina: 10:00
„Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice’’

Postępowanie nr: ZP.271.2.61.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.09.2022 godzina: 09:30
„Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w Gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.60.2022

Termin składania ofert upłynął: 14.09.2022 godzina: 00:00
„Organizacja i koordynacja atrakcji dla uczestników imprezy gminnej Dni Gminy
Michałowice 2022”

Postępowanie nr: ZP.271.2.56.2022

Termin składania ofert upłynął: 01.09.2022 godzina: 10:00
„Wymiana przewodów oświetlenia drogowego w Michałowicach i Komorowie”

Roztrzygnięto postępowanie nr: IT.271.6.2022

Termin składania ofert upłynął: 31.08.2022 godzina: 11:00
Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica

Unieważniono postępowanie nr: IT.271.5.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.08.2022 godzina: 09:00
Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica

Postępowanie nr: 271.2.55.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2022 godzina: 10:00
Remont dróg na terenie Gminy Michałowice płytami typu „JOMB”- zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót
Data zmiany: 30.11.-0001