Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

ZP.271.2.08.2018

Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej 750 000 euro.

Załączniki

Postępowanie nr: ZP.271.1.69.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2023 godzina: 12:30
„Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice - II ”

Postępowanie nr: ZP.271.1.66.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2023 godzina: 10:00
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na rzecz Urzędu gminy Michałowice - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.53.2023

Termin składania ofert upłynął: 07.11.2023 godzina: 12:30
„Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.51.2023

Termin składania ofert upłynął: 25.10.2023 godzina: 11:00
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na rzecz Urzędu gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.50.2020 Zmiana terminu składania ofert na 18.11.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.11.2020 godzina: 14:30
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Michałowice”
Data zmiany: 17.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2020 o godz. 15.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/qbUpCq-uqKU

Roztrzygnięto postępowanie nr: GOPS.SAik.261.1.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje , że w odpowiedzi na prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne podaje wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i dostawę obiadów dwudaniowych pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt, przygotowanych na bazie własnych produktów z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego.

Postępowanie nr: SAiK.261.1.2019

Termin składania ofert upłynął: 10.12.2019 godzina: 15:00
Przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych (zupa, drugie danie, surówka) pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedzieli i świąt, przygotowanych na bazie własnych produktów z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego (pomieszczeń kuchennych, sprzętu i urządzeń kuchennych) z dostawą na miejsce zamówienia w terminie od 02.01.2020 do 31.12.2020 r

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.82.2018

Termin składania ofert upłynął: 11.12.2018 godzina: 10:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Michałowice w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.82.2018

Termin składania ofert: 11.12.2018 godzina: 10:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Michałowice w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
Data zmiany: 05.12.2018
Uległ zmianie termin składania ofert .
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 11.12.2018
Data zmiany: 06.12.2018
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1 do treści Ogłoszenia oraz publikuje nowy formularz cenowy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.08.2018

Termin składania ofert upłynął: 19.02.2018 godzina: 10:00
Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.08.2018

Termin składania ofert: 19.02.2018 godzina: 11:00
Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice.
Data publikacji: 09.02.2018 14:56
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2018 14:56
Wyświetleń: 2687
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska