Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.23.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2023 godzina: 10:30
„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice-II”

Postępowanie nr: ZP.271.2.20.2023

Termin składania ofert upłynął: 18.09.2023 godzina: 12:00
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice”
Data zmiany: 12.09.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.09.2023 godzina: 12:00
„Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice”
Data zmiany: 13.09.2023
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz doprecyzowuje zapisy ust. 28 OPZ
Data zmiany: 18.09.2023
Zamawiający modyfikuje OPZ i Projekt umowy oraz zmienia termin składania ofert
Data zmiany: 22.09.2023
Zamawiający publikuje zaktualizowaną informację o otwartych ofertach w postępowaniu

Postępowanie nr: ZP.271.2.18.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.08.2023 godzina: 10:00
Budowa sieci wody surowej z obudową studni głębinowej w Pęcicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.17.2023

Termin składania ofert upłynął: 07.08.2023 godzina: 10:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice – cz. II”

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2023

Termin składania ofert upłynął: 26.06.2023 godzina: 12:30
„Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Komorowie-Wsi, w gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2023

Termin składania ofert upłynął: 12.06.2023 godzina: 11:00
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej i ul. Jagodowej w Pęcicach oraz w ul. Sokołowskiej w Sokołowie, w gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.9.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.05.2023 godzina: 11:30
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice – cz. I”

Postępowanie nr: ZP.271.2.8.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.05.2023 godzina: 12:30
„Wymiana zasuw i hydrantów oraz inne prace na sieci wodociągowej”

Postępowanie nr: ZP.271.2.7.2023

Termin składania ofert upłynął: 16.05.2023 godzina: 12:00
„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.4.2023

Termin składania ofert upłynął: 08.05.2023 godzina: 13:00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Opaczy-Kolonii oraz w ul. Radości w Michałowicach-Wsi, w Gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.68.2022

Termin składania ofert upłynął: 14.12.2022 godzina: 10:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kolektora tłocznego w ulicy Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach, w gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.67.2022

Termin składania ofert upłynął: 28.11.2022 godzina: 09:30
„Dostawa pomp do ulicznych i przydomowych przepompowni ścieków na potrzeby Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.63.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.11.2022 godzina: 12:30
Wymiana zasuw i hydrantów oraz inne prace na sieci wodociągowej

Postępowanie nr: ZP.271.2.64.2022 zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2022 godzina: 13:30
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice
Data zmiany: 23.11.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmianę ogłoszenia.
Data zmiany: 24.11.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z projektem elektrycznym