Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.1023.2020

Termin składania ofert upłynie: 20.08.2020 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie wrzesień-grudzień 2020 na 3 liniach komunikacyjnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1077.2020

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2020 godzina: 13:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1076.2020

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2020 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Czapli w Opacz Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1075.2020

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2020 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Granicy oraz w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.949.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2020 godzina: 10:00
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowice - część II"
Data zmiany: 21.07.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 22 lipca 2020 o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/t8oepzhy50w

Postępowanie nr: ZP.271.1.943.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2020 godzina: 12:00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej i w ulicy Zacisznej w Regułach
Data zmiany: 21.07.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 22.07.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/o2cef143o4w

Postępowanie nr: ZP.271.1.804.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 08.07.2020 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej i w ul. Torfowej w Regułach
Data zmiany: 08.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 08.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/4ryhMb2FFf4
Data zmiany: 08.07.2020
Z powodu chwilowego braku internetu Zamawiający publikuje nowy link do otwarcia ofert

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/PNXer5F3xKI

Postępowanie nr: ZP.271.1.756.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.06.2020 godzina: 10:00
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 16.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/XnvJgmROYik

Postępowanie nr: ZP.271.1.748.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 17.06.2020 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie
Data zmiany: 16.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/uNgG6MkKZuw

Postępowanie nr: ZP.271.1.703.2020

Termin składania ofert upłynął: 27.05.2020 godzina: 10:00
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 26.05.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 27.05.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/9kVW2If6MGs