Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.54.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.08.2022 godzina: 12:30
Budowa poidełek wody pitnej na terenie gminy Michałowice II
Data zmiany: 30.11.-0001

Postępowanie nr: ZP.271.2.51.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.07.2022 godzina: 12:30
„Budowa poidełek wody pitnej na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2022

Termin składania ofert upłynął: 13.06.2022 godzina: 12:00
„Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej – część III”
ZP.271.2.589.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.47.2022

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2022 godzina: 12:00
„Przebudowa wraz z rozbudową SUW Pęcice, w gminie Michałowice”
Nr postępowania ZP.271.2.507.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.42.2022

Termin składania ofert upłynął: 14.06.2022 godzina: 11:00
„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice-II”

Postępowanie nr: ZP.271.2.45.2022

Termin składania ofert upłynął: 20.06.2022 godzina: 10:30
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Dzikiej w Pęcicach Małych”
Nr postępowania ZP.271.2.433.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.44.2022

Termin składania ofert upłynął: 02.06.2022 godzina: 12:00
„Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej”
ZP.271.2.550.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.28.2022

Termin składania ofert upłynął: 30.05.2022 godzina: 10:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Migdałowej w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice” Nr postępowania
ZP.271.2.412.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.32.2022

Termin składania ofert upłynął: 31.05.2022 godzina: 11:00
„Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice - II”
ZP.271.2.431.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.20.2022

Termin składania ofert upłynął: 23.05.2022 godzina: 11:00
„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej” nr postępowania ZP.271.2.386.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.17.2022

Termin składania ofert upłynął: 09.05.2022 godzina: 10:00
„Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice”
ZP.271.2.367.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.14.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.04.2022 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice cz. I

Postępowanie nr: ZP.271.1.54.2021

Termin składania ofert upłynął: 17.12.2021 godzina: 11:00
„Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla Mieszkańców Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.35.2021

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2021 godzina: 11:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej wraz z płukaniem

Postępowanie nr: ZP.271.2.34.2021

Termin składania ofert upłynął: 03.11.2021 godzina: 12:00
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 27.10.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytanie, zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 3 wzór umowy oraz przedmiar zał. nr 6 w wersji edytowalnej. Zmiany we wzorze umowy zostały zaznaczone kolorem czerwonym