Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2021

Termin składania ofert upłynął: 12.05.2021 godzina: 11:00
Wykonanie odwiertu studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach, gmina Michałowice
Data zmiany: 29.04.2021
Zamawiający informuje, że będzie możliwe przeprowadzenie w dniu 06 maja br.
od godz. 12.00 wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców. W celu odbycia wizji lokalnej
prosimy o wcześniejsze przesłanie zgłoszenia na adres mail przetargi@michalowice.pl. Zbiórka
planowana przy ul. Zaułek 7 w Pęcicach.
Data zmiany: 05.05.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz przedłuża termin składania ofert
Data zmiany: 07.05.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz POPRAWIONE dokumenty: Formularz ofertowy, wzór umowy oraz Zapytanie ofertowe
Data zmiany: 11.05.2021
Zamawiający publikuje poprawiony formularz ofertowy

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.04.2021 godzina: 12:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Suchym Lesie, sieci kanalizacji sanitarnej w
drodze dojazdowej dz. nr ewid. 845/5 do ul. Sieradzkiej w Komorowie i w drodze
dojazdowej dz. nr ewid. 269/3 do ul. Długiej w Granicy, w gminie Michałowice” ZP.271.2.430.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.04.2021 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Niezapominajki oraz ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi, w gminie Michałowice ZP.271.2.416.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.84.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 15.01.2021 godzina: 12:00
„Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy”
Data zmiany: 13.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2021 r o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/n9LS04-FSfo

Postępowanie nr: ZP.271.1.2088.2020

Termin składania ofert upłynął: 17.12.2020 godzina: 11:00
„Dostawa pomp firmy Grundfos wraz z modernizacją szaf sterowniczych pompowni w przepompowniach ścieków na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.1829.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 05.11.2020 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąskiej, Zaułek i Parkowej w Pęcicach
Data zmiany: 03.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2020
o godz. 11.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/ANA2nWq-BPY

Postępowanie nr: ZP.271.1.1788.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 27.10.2020 godzina: 12:00
"Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz naprawa uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej"
Data zmiany: 26.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 27 października br. o godz. 13.00
Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/E3-zp77csHw

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 28.10.2020 godzina: 11:00
"Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy"
Data zmiany: 26.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 28 października br. o godz. 12.30
Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/PMMW0rNTNJA

Postępowanie nr: ZP.271.1.1730.2020

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2020 godzina: 10:00
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowice” - część III
Data zmiany: 19.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 23.10 br. o godz. 11.00.
Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/k0oOw5QAIeA

Postępowanie nr: ZP.271.1.1646.2020

Termin składania ofert upłynął: 19.10.2020 godzina: 12:00
"Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz naprawa uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej"
Data zmiany: 19.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 19.10 br. o godz. 13.00. Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/TCOEaKAOzzA
Data zmiany: 19.10.2020
Z przyczyn technicznych sesja otwarcia ofert odbędzie się o godz. 14.00

Postępowanie nr: ZP.271.1.1318.2020 sesja on line

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2020 godzina: 12:00
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej oraz dokonywanie bieżących remontów na przepompowni ścieków
Data zmiany: 22.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 24.09.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/KhQsmvntS4E

Postępowanie nr: ZP.271.2.38.2020 sesja on- line

Termin składania ofert upłynął: 05.10.2020 godzina: 14:00
"Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy"
Data zmiany: 14.09.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie dotyczące wizji lokalnej
Data zmiany: 01.10.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 05.10.2020 r. o godz. 15.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/ougpfnm0qXo

Postępowanie nr: ZP.271.1.1252.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 10.09.2020 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rodzinnej w
Sokołowie
Data zmiany: 09.09.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 10.09.2020 r. o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/OZ6plP_92ds
Data zmiany: 10.09.2020
Ze względu na problemy techniczne związane z chwilowym zanikiem Internetu przekazujemy nowy link do sesji on-line
https://youtu.be/DA9ceexIAh4

Postępowanie nr: ZP.271.1.1023.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 20.08.2020 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie wrzesień-grudzień 2020 na 3 liniach komunikacyjnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1077.2020

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2020 godzina: 13:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Komorowie Wsi