Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.703.2020

Termin składania ofert upłynął: 27.05.2020 godzina: 10:00
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 26.05.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 27.05.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/9kVW2If6MGs