Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.32.2022

Termin składania ofert upłynie: 31.05.2022 godzina: 11:00
„Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice - II”
ZP.271.2.431.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.20.2022

Termin składania ofert upłynie: 23.05.2022 godzina: 11:00
„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej” nr postępowania ZP.271.2.386.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.17.2022

Termin składania ofert upłynął: 09.05.2022 godzina: 10:00
„Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice”
ZP.271.2.367.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.14.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.04.2022 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice cz. I

Postępowanie nr: ZP.271.1.54.2021

Termin składania ofert upłynął: 17.12.2021 godzina: 11:00
„Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla Mieszkańców Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.35.2021

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2021 godzina: 11:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej wraz z płukaniem

Postępowanie nr: ZP.271.2.34.2021

Termin składania ofert upłynął: 03.11.2021 godzina: 12:00
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 27.10.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytanie, zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 3 wzór umowy oraz przedmiar zał. nr 6 w wersji edytowalnej. Zmiany we wzorze umowy zostały zaznaczone kolorem czerwonym

Postępowanie nr: ZP.271.2.33.2021

Termin składania ofert upłynął: 29.10.2021 godzina: 11:00
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Pęcice-II
Data zmiany: 13.10.2021
Zamawiający publikuje zaktualizowany wzór umowy- zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym
Data zmiany: 20.10.2021
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego oraz Ogłoszenia, a także przedłuża termin składania ofert
Data zmiany: 26.10.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania, załącznik nr 3 umowę -wzór po zmianach oraz załaczniki

Postępowanie nr: ZP.271.2.32.2021

Termin składania ofert upłynął: 15.10.2021 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajki w Nowej Wsi, w gminie Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.34.2021

Termin składania ofert upłynął: 18.10.2021 godzina: 11:30
„Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla Mieszkańców gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.31.2021

Termin składania ofert upłynął: 05.10.2021 godzina: 11:00
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.26.2021

Termin składania ofert upłynął: 12.08.2021 godzina: 12:30
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Data zmiany: 04.08.2021
Zamawiający rozszerza zakres zamówienia o sieć wodociągową w ul. Radości w Michałowicach Wsi.
W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert. Zamawiający publikuje dokumenty z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym oraz dokumentację budowy sieci wodociągowej w ul. Radości. Pozostałe zapisy i dokumenty zostają bez zmian.

Postępowanie nr: GK.271.5.2021

Termin składania ofert upłynął: 21.07.2021 godzina: 12:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej obudowy studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach, w gminie Michałowice w tym: zasilania w energię elektryczną, zdalnego sterowania i przewodu wody surowej.”

Postępowanie nr: GK.271.3.2021

Termin składania ofert upłynął: 05.07.2021 godzina: 11:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej obudowy studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach, w gminie Michałowice w tym: zasilania w energię elektryczną, zdalnego sterowania i przewodu wody surowej.”

Postępowanie nr: ZP.271.2.21.2021

Termin składania ofert upłynął: 02.07.2021 godzina: 11:00
Budowa sieci wodociągowej w Opaczy-Kolonii i Nowej Wsi