Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2023

Termin składania ofert upłynie: 12.06.2023 godzina: 11:00
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej i ul. Jagodowej w Pęcicach oraz w ul. Sokołowskiej w Sokołowie, w gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.9.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.05.2023 godzina: 11:30
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice – cz. I”

Postępowanie nr: ZP.271.2.8.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.05.2023 godzina: 12:30
„Wymiana zasuw i hydrantów oraz inne prace na sieci wodociągowej”

Postępowanie nr: ZP.271.2.7.2023

Termin składania ofert upłynął: 16.05.2023 godzina: 12:00
„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.4.2023

Termin składania ofert upłynął: 08.05.2023 godzina: 13:00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Opaczy-Kolonii oraz w ul. Radości w Michałowicach-Wsi, w Gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.68.2022

Termin składania ofert upłynął: 14.12.2022 godzina: 10:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kolektora tłocznego w ulicy Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach, w gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.67.2022

Termin składania ofert upłynął: 28.11.2022 godzina: 09:30
„Dostawa pomp do ulicznych i przydomowych przepompowni ścieków na potrzeby Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.63.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.11.2022 godzina: 12:30
Wymiana zasuw i hydrantów oraz inne prace na sieci wodociągowej

Postępowanie nr: ZP.271.2.64.2022 zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2022 godzina: 13:30
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice
Data zmiany: 23.11.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmianę ogłoszenia.
Data zmiany: 24.11.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z projektem elektrycznym

Postępowanie nr: ZP.271.2.54.2022

Termin składania ofert upłynął: 08.08.2022 godzina: 12:30
Budowa poidełek wody pitnej na terenie gminy Michałowice II
Data zmiany: 30.11.-0001

Postępowanie nr: ZP.271.2.51.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.07.2022 godzina: 12:30
„Budowa poidełek wody pitnej na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2022

Termin składania ofert upłynął: 13.06.2022 godzina: 12:00
„Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej – część III”
ZP.271.2.589.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.47.2022

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2022 godzina: 12:00
„Przebudowa wraz z rozbudową SUW Pęcice, w gminie Michałowice”
Nr postępowania ZP.271.2.507.2022

Postępowanie nr: ZP.271.2.42.2022

Termin składania ofert upłynął: 14.06.2022 godzina: 11:00
„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice-II”

Postępowanie nr: ZP.271.2.45.2022

Termin składania ofert upłynął: 20.06.2022 godzina: 10:30
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Dzikiej w Pęcicach Małych”
Nr postępowania ZP.271.2.433.2022