Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2020

Termin składania ofert upłynie: 28.10.2020 godzina: 11:00
"Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy"

Postępowanie nr: ZP.271.1.1730.2020

Termin składania ofert upłynie: 23.10.2020 godzina: 10:00
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowice” - część III
Data zmiany: 19.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 23.10 br. o godz. 11.00.
Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/k0oOw5QAIeA

Postępowanie nr: ZP.271.1.1646.2020

Termin składania ofert upłynął: 19.10.2020 godzina: 12:00
"Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz naprawa uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej"
Data zmiany: 19.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi 19.10 br. o godz. 13.00. Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/TCOEaKAOzzA
Data zmiany: 19.10.2020
Z przyczyn technicznych sesja otwarcia ofert odbędzie się o godz. 14.00

Postępowanie nr: ZP.271.1.1318.2020 sesja on line

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2020 godzina: 12:00
Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej oraz dokonywanie bieżących remontów na przepompowni ścieków
Data zmiany: 22.09.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 24.09.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/KhQsmvntS4E

Postępowanie nr: ZP.271.2.38.2020 sesja on- line

Termin składania ofert upłynął: 05.10.2020 godzina: 14:00
"Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy"
Data zmiany: 14.09.2020
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie dotyczące wizji lokalnej
Data zmiany: 01.10.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 05.10.2020 r. o godz. 15.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/ougpfnm0qXo

Postępowanie nr: ZP.271.1.1252.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 10.09.2020 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rodzinnej w
Sokołowie
Data zmiany: 09.09.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 10.09.2020 r. o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/OZ6plP_92ds
Data zmiany: 10.09.2020
Ze względu na problemy techniczne związane z chwilowym zanikiem Internetu przekazujemy nowy link do sesji on-line
https://youtu.be/DA9ceexIAh4

Postępowanie nr: ZP.271.1.1023.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 20.08.2020 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie wrzesień-grudzień 2020 na 3 liniach komunikacyjnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1077.2020

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2020 godzina: 13:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1076.2020

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2020 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Czapli w Opacz Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.1075.2020

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2020 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Granicy oraz w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.949.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2020 godzina: 10:00
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowice - część II"
Data zmiany: 21.07.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 22 lipca 2020 o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/t8oepzhy50w

Postępowanie nr: ZP.271.1.943.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2020 godzina: 12:00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej i w ulicy Zacisznej w Regułach
Data zmiany: 21.07.2020
Publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 22.07.2020 r. o godz. 12.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/o2cef143o4w

Postępowanie nr: ZP.271.1.804.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 08.07.2020 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej i w ul. Torfowej w Regułach
Data zmiany: 08.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 08.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/4ryhMb2FFf4
Data zmiany: 08.07.2020
Z powodu chwilowego braku internetu Zamawiający publikuje nowy link do otwarcia ofert

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/PNXer5F3xKI

Postępowanie nr: ZP.271.1.756.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.06.2020 godzina: 10:00
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 16.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/XnvJgmROYik

Postępowanie nr: ZP.271.1.748.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 17.06.2020 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie
Data zmiany: 16.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 17.06.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/uNgG6MkKZuw