Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2024

Termin składania ofert upłynie: 15.07.2024 godzina: 12:00
„Wymiana zasuw i hydrantów na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.15.2024

Termin składania ofert upłynął: 08.07.2024 godzina: 12:00
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Komorowie-Wsi oraz sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach, w gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2024

Termin składania ofert upłynął: 13.06.2024 godzina: 13:00
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Suchym Lesie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach, w gminie Michałowice"

Postępowanie nr: ZP.271.2.9.2024

Termin składania ofert upłynął: 08.05.2024 godzina: 10:30
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokołowskiej w Pęcicach i w Sokołowie, gmina Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.5.2024

Termin składania ofert upłynął: 09.04.2024 godzina: 11:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice – cz. I”

Postępowanie nr: ZP.271.2.4.2024

Termin składania ofert upłynął: 12.06.2024 godzina: 10:00
Dostawa dwóch zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z ładowarką

Postępowanie nr: ZP.271.2.3.2024

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2024 godzina: 12:30
"Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice"

Postępowanie nr: ZP.271.2.1.2024

Termin składania ofert upłynął: 30.01.2024 godzina: 13:00
„Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Michałowice.”

Postępowanie nr: ZP.271.2.28.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.01.2024 godzina: 12:00
"Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.23.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2023 godzina: 10:30
„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice-II”

Postępowanie nr: ZP.271.2.20.2023

Termin składania ofert upłynął: 18.09.2023 godzina: 12:00
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice”
Data zmiany: 12.09.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.09.2023 godzina: 12:00
„Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice”
Data zmiany: 13.09.2023
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz doprecyzowuje zapisy ust. 28 OPZ
Data zmiany: 18.09.2023
Zamawiający modyfikuje OPZ i Projekt umowy oraz zmienia termin składania ofert
Data zmiany: 22.09.2023
Zamawiający publikuje zaktualizowaną informację o otwartych ofertach w postępowaniu

Postępowanie nr: ZP.271.2.18.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.08.2023 godzina: 10:00
Budowa sieci wody surowej z obudową studni głębinowej w Pęcicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.17.2023

Termin składania ofert upłynął: 07.08.2023 godzina: 10:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice – cz. II”

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2023

Termin składania ofert upłynął: 26.06.2023 godzina: 12:30
„Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Komorowie-Wsi, w gminie Michałowice”