Urząd Gminy Michałowice

Zamówienia sektorowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.34.2021

Termin składania ofert upłynie: 18.10.2021 godzina: 11:30
„Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla Mieszkańców gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.2.31.2021

Termin składania ofert upłynie: 28.09.2021 godzina: 11:00
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.26.2021

Termin składania ofert upłynął: 12.08.2021 godzina: 12:30
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Data zmiany: 04.08.2021
Zamawiający rozszerza zakres zamówienia o sieć wodociągową w ul. Radości w Michałowicach Wsi.
W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert. Zamawiający publikuje dokumenty z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym oraz dokumentację budowy sieci wodociągowej w ul. Radości. Pozostałe zapisy i dokumenty zostają bez zmian.

Postępowanie nr: GK.271.5.2021

Termin składania ofert upłynął: 21.07.2021 godzina: 12:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej obudowy studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach, w gminie Michałowice w tym: zasilania w energię elektryczną, zdalnego sterowania i przewodu wody surowej.”

Postępowanie nr: GK.271.3.2021

Termin składania ofert upłynął: 05.07.2021 godzina: 11:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej obudowy studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach, w gminie Michałowice w tym: zasilania w energię elektryczną, zdalnego sterowania i przewodu wody surowej.”

Postępowanie nr: ZP.271.2.21.2021

Termin składania ofert upłynął: 02.07.2021 godzina: 11:00
Budowa sieci wodociągowej w Opaczy-Kolonii i Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.15.2021

Termin składania ofert upłynął: 21.06.2021 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej obudowy studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach, w gminie Michałowice w tym: zasilania w energię elektryczną, zdalnego sterowania i przewodu wody surowej- ZP.271.2.533.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.13.2021

Termin składania ofert upłynął: 12.05.2021 godzina: 11:00
Wykonanie odwiertu studni głębinowej na dz. nr ewid. 326 w Pęcicach na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach, gmina Michałowice
Data zmiany: 29.04.2021
Zamawiający informuje, że będzie możliwe przeprowadzenie w dniu 06 maja br.
od godz. 12.00 wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców. W celu odbycia wizji lokalnej
prosimy o wcześniejsze przesłanie zgłoszenia na adres mail przetargi@michalowice.pl. Zbiórka
planowana przy ul. Zaułek 7 w Pęcicach.
Data zmiany: 05.05.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz przedłuża termin składania ofert
Data zmiany: 07.05.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz POPRAWIONE dokumenty: Formularz ofertowy, wzór umowy oraz Zapytanie ofertowe
Data zmiany: 11.05.2021
Zamawiający publikuje poprawiony formularz ofertowy

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.04.2021 godzina: 12:00
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Suchym Lesie, sieci kanalizacji sanitarnej w
drodze dojazdowej dz. nr ewid. 845/5 do ul. Sieradzkiej w Komorowie i w drodze
dojazdowej dz. nr ewid. 269/3 do ul. Długiej w Granicy, w gminie Michałowice” ZP.271.2.430.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.04.2021 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Niezapominajki oraz ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi, w gminie Michałowice ZP.271.2.416.2021

Postępowanie nr: ZP.271.2.84.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 15.01.2021 godzina: 12:00
„Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy”
Data zmiany: 13.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2021 r o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/n9LS04-FSfo

Postępowanie nr: ZP.271.1.2088.2020

Termin składania ofert upłynął: 17.12.2020 godzina: 11:00
„Dostawa pomp firmy Grundfos wraz z modernizacją szaf sterowniczych pompowni w przepompowniach ścieków na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.1829.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 05.11.2020 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąskiej, Zaułek i Parkowej w Pęcicach
Data zmiany: 03.11.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2020
o godz. 11.00 Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/ANA2nWq-BPY

Postępowanie nr: ZP.271.1.1788.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 27.10.2020 godzina: 12:00
"Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz naprawa uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej"
Data zmiany: 26.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 27 października br. o godz. 13.00
Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/E3-zp77csHw

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 28.10.2020 godzina: 11:00
"Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy"
Data zmiany: 26.10.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 28 października br. o godz. 12.30
Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/PMMW0rNTNJA