Urząd Gminy Michałowice
74

Konkurs architektoniczno–urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej

Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Ceglanej w Gminie Michałowice  w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (271.3.1.2020)

 

Uwaga!

Zamawiający przedłuża termin składania prac do 05 czerwca 2020 r. do godz. 16:00

Termin wskazany w pkt. 4.4 (ogłoszenie wyników) w Zaproszeniu ulega przesunięciu do dnia 11 czerwca 2020 r.

Logo Mazowsze EU

Załączniki

ZAPROSZENIE
REGULAMIN
FORMULARZE
SZACUNKOWY KOSZT
Szacunkowy koszt zaproponowanych rozwiązań w ramach konkursu wynosi 70 000 zł brutto.
Data publikacji: 18.05.2020 17:35
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020 14:09
Wyświetleń: 74
Autor: Tomasz Łoziński
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Łoziński