Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Konkurs architektoniczno–urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej

Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Ceglanej w Gminie Michałowice  w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (271.3.1.2020)

 

Uwaga!

Zamawiający przedłuża termin składania prac do 05 czerwca 2020 r.  (piątek) do godz. 14:00. 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i wynikający z niej sposób funkcjonowania operatora pocztowego i firm kurierskich Zamawiający wyjątkowo uzna za dostarczone w terminie prace, które zostały wysłane w terminie składania ofert (05 czerwca 2020 r.  (piątek) do godz. 14:00 - wymagane przesłanie potwierdzenia nadania) i fizycznie dostarczone do urzędu (pkt. 2.1 Regulaminu konkursu) nie później niż do 08 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w godzinach pracy urzędu.

 

Termin wskazany w pkt. 4.4 (ogłoszenie wyników) w Zaproszeniu ulega przesunięciu na dzień 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Logo Mazowsze EU

Załączniki

ROZSTRZYGNIĘCIE
ZAPROSZENIE
REGULAMIN
FORMULARZE
SZACUNKOWY KOSZT
Szacunkowy koszt zaproponowanych rozwiązań w ramach konkursu wynosi 70 000 zł brutto.

Postępowanie nr: ZP.271.3.2.2020 Przedłużony termin składania prac do 17.08.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2020 godzina: 16:00
Konkurs architektoniczno–urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej „Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Kolejowej w Gminie Michałowice
Data publikacji: 18.05.2020 17:35
Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020 14:41
Wyświetleń: 1702
Autor: Tomasz Łoziński
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż