Urząd Gminy Michałowice

Konkursy architektoniczne

Postępowanie nr: ZP.271.3.2.2020

Termin składania ofert upłynie: 06.08.2020 godzina: 16:00
Konkurs architektoniczno–urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej „Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Kolejowej w Gminie Michałowice