Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.60.2019

Termin składania ofert: 02.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i ulicy bocznej od ul. Bugaj w Komorowie Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.58.2019

Termin składania ofert: 26.09.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II część II

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.57.2019

Termin składania ofert: 25.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.56.2019

Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina: 12:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.53.2019

Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.55.2019

Termin składania ofert: 23.09.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie-Wsi
Data zmiany: 10.09.2019
Zamawiający informuje , że w ramach załączonego pliku do SIWZ, został zamieszczony wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 w trybie edycji zmian. Obecnie Zamawiający opublikował ten plik - zał nr 4 wzór umowy w formacie .pdf w celu przedstawienia jednoznacznego brzmienia postanowień umowy.
Data zmiany: 13.09.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.51.2019

Termin składania ofert: 11.09.2019 godzina: 12:00
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej.
Zmiana terminu składania ofert na dzień 11.09.2019 r.
Data zmiany: 04.09.2019
Zmiana terminu składania ofert na dzień 10.09.2019 r.
Data zmiany: 05.09.2019
Zamawiający publikuje modyfikację treści SIWZ .
Zmiana terminu składania ofert na dzień 11.09.2019 r. na godz. 12.00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.52.2019

Termin składania ofert: 11.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.49.2019

Termin składania ofert: 23.09.2019 godzina: 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice.

Zmiana terminu składania ofert na 23.09.2019 r. godz. 11:00
Data zmiany: 18.09.2019
Zgodnie z pkt 15.1 SIWZ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, Zamawiający publikuje zał. nr 2 do SIWZ formularz ofertowy, w którym poprawiono oczywistą omyłkę w pkt 5 Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data zmiany: 30.11.-0001

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.50.2019

Termin składania ofert: 27.08.2019 godzina: 10:00
Przebudowa części sportowej szkoły podstawowej w ramach zadania p.n. ”Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.45.2019

Termin składania ofert: 23.08.2019 godzina: 12:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.48.2019

Termin składania ofert: 26.08.2019 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1
w ramach zadania: ”Budowa budynków socjalnych”
Zmiana terminu składania ofert na 26.08.2019 r.

Postępowanie nr: ZP.271.2.47.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 12:00
Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej Polany do ul. Ks. Woźniaka

Postępowanie nr: ZP.271.2.46.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 10:00
REMONT NAWIERZCHNI W UL. ZIELONA POLANA I UL. SKOWRONKÓW W PĘCICACH MAŁYCH

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.43.2019

Termin składania ofert: 26.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach
Data zmiany: 22.07.2019
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek wykonawcy