Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.70.2017

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, gmina Michałowice.

Termin składania ofert: 03.11.2017 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.69.2017

Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - przebudowa przepustów na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z rz. Raszynką i doprowadzalnikiem.

Termin składania ofert: 02.11.2017 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.68.2017

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy, Gmina Michałowice.

Termin składania ofert: 26.10.2017 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.66.2017

Modernizacja SUW Komorów.

Termin składania ofert: 07.11.2017 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.59.2017

Usługi zimowego utrzymania chodników, placów i parkingów w ramach realizowanego zadania budżetowego pn. Zimowe utrzymanie dróg.

Termin składania ofert: 27.10.2017 godzina: 10:00