Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.49.2019

Termin składania ofert: 13.09.2019 godzina: 10:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.50.2019

Termin składania ofert: 27.08.2019 godzina: 10:00
Przebudowa części sportowej szkoły podstawowej w ramach zadania p.n. ”Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.45.2019

Termin składania ofert: 23.08.2019 godzina: 12:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.48.2019

Termin składania ofert: 26.08.2019 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1
w ramach zadania: ”Budowa budynków socjalnych”
Zmiana terminu składania ofert na 26.08.2019 r.

Postępowanie nr: ZP.271.2.47.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 12:00
Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej Polany do ul. Ks. Woźniaka

Postępowanie nr: ZP.271.2.46.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 10:00
REMONT NAWIERZCHNI W UL. ZIELONA POLANA I UL. SKOWRONKÓW W PĘCICACH MAŁYCH

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.43.2019

Termin składania ofert: 26.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach
Data zmiany: 22.07.2019
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek wykonawcy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.44.2019

Termin składania ofert: 19.07.2019 godzina: 10:00
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY
MICHAŁOWICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
GMINY
Zmiana terminu składania ofert na 19.07.2019 (piątek) g. 10:00
Data zmiany: 11.07.2019
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek wykonawcy
Data zmiany: 15.07.2019
Zmiana terminu składania ofert 19.07.2019 g. 10:00.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.42.2019

Termin składania ofert: 22.07.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.40.2019

Termin składania ofert: 17.07.2019 godzina: 12:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.41.2019

Termin składania ofert: 17.07.2019 godzina: 10:00
Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.39.2019

Termin składania ofert: 16.07.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej oraz Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.34.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2019 godzina: 12:00
BUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW P1A PRZY UL. KOLEJOWEJ W MICHAŁOWICACH
Data zmiany: 11.07.2019
Zamawiający zamieszcza rys. 1, 2, 3, 4 zapisane w formacie pdf.
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wnioski wykonawców

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.36.2019

Termin składania ofert: 09.07.2019 godzina: 10:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.35.2019

Termin składania ofert: 12.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach - etap II
Data zmiany: 09.07.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania wykonawców