Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.72.2019

Termin składania ofert: 14.11.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.69.2019

Termin składania ofert upłynął: 08.11.2019 godzina: 11:00
Budowa monitoringu Gminnego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.68.2019

Termin składania ofert: 08.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej wraz z renowacją studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i ul. Kuchy w Regułach, gmina Michałowice
Data zmiany: 04.11.2019
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.66.2019

Termin składania ofert: 05.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wspólnoty Wiejskiej i Rodzinnej w Sokołowie
Data zmiany: 30.10.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.65.2019

Termin składania ofert: 21.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.63.2019

Termin składania ofert: 14.10.2019 godzina: 14:00
Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ul. Błękitnej i Borowskiego w
Michałowicach Wsi, przy ul. Brzozowej w Pęcicach Małych, przy ul. Konwaliowej w Pęcicach, przy ul.
Turystycznej w Komorowie Wsi i rewitalizacja parku w Regułach (MIAS 2019)
Zmiana terminu składania ofert na 14.10.2019 r. g. 14:00 i zmiana terminu realizacji na 08.11.2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.64.2019

Termin składania ofert: 16.10.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.62.2019

Termin składania ofert: 14.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na dz. ewid. nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.61.2019

Termin składania ofert: 11.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych, w ramach zadania budżetowego: Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych

Postępowanie nr: ZP.271.2.59.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2019 godzina: 14:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
Data zmiany: 01.10.2019
Zmiana terminu składania ofert na dzień 4 października 2019 r.
Data zmiany: 02.10.2019
Odpowiedź na pytania wykonawcy i Zmiana SIWZ w tym terminu składania ofert na dzień 7 października 2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.60.2019

Termin składania ofert: 02.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i ulicy bocznej od ul. Bugaj w Komorowie Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.58.2019

Termin składania ofert: 26.09.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II część II

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.57.2019

Termin składania ofert: 30.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy
Data zmiany: 23.09.2019
Zamawiający publikuje odpowiedź na wniosek zamawiającego wraz z modyfikacją zapisów SIWZ w pkt. 9 b
Zmiana terminu składania ofert na dzień 30.09.2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.56.2019

Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina: 12:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.53.2019

Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym