Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.38.2019

Termin składania ofert: 28.06.2019 godzina: 12:00
Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.37.2019

Termin składania ofert: 28.06.2019 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.33.2019

Termin składania ofert: 25.06.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach
Data zmiany: 14.06.2019
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia oraz publikuje poprawiony przedmiar robót.
Zmiana terminu składania ofert na 25.06.2019 r.
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.32.2019

Termin składania ofert: 18.06.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.31.2019

Termin składania ofert: 12.06.2019 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.30.2019

Termin składania ofert: 07.06.2019 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: ”Budowa budynków socjalnych”
Data zmiany: 31.05.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 29 maja
Data zmiany: 05.06.2019
Zamawiający publikuje przedmiar w wersji edytowalnej .ath

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.29.2019

Termin składania ofert: 17.05.2019 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.27.2019

Termin składania ofert: 27.05.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi
Data zmiany: 10.05.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 23.05.2019 r.
Data zmiany: 15.05.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 2
Data zmiany: 21.05.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 3 wraz z uzupełnieniem dokumentacji przetargowej
Data zmiany: 22.05.2019
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 27.05.2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.26.2019

Termin składania ofert: 17.05.2019 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy Michałowice.
Zmiana terminu składania ofert na 17.05.2019 r.
Data zmiany: 08.05.2019
Zmiana terminu składania ofert na 15.05.2019 r.
Data zmiany: 10.05.2019
Odpowiedź na pytania wykonawców nr 1. Zmiany do SIWZ.
Zmiana terminu składania ofert na 15.05.2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.25.2019

Termin składania ofert: 23.04.2019 godzina: 13:00
„Dozór na placach zabaw”

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.24.2019

Termin składania ofert: 23.04.2019 godzina: 12:00
„Dozór na strefach rekreacji”

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.23.2019

Termin składania ofert: 24.04.2019 godzina: 10:00
Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.22.2019

Termin składania ofert: 25.04.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie

Zmiana terminu składania ofert na 25.04.2019 r.
Data zmiany: 12.04.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 25.04.2019 r.
Data zmiany: 17.04.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 2
Data zmiany: 18.04.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 3

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.21.2019

Termin składania ofert: 15.04.2019 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia skrzyżowania ul. Ryszarda i Topazowej w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2019

Termin składania ofert: 24.04.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II
Zmiana terminu składania ofert 24.04.2019
Data zmiany: 21.03.2019
Modyfikacja treści ogłoszenia
Data zmiany: 29.03.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 1
Data zmiany: 03.04.2019
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia
Data zmiany: 04.04.2019
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 12.04.2019 r.
Data zmiany: 11.04.2019
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 17.04.2019 r.
Data zmiany: 15.04.2019
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 24.04.2019 r.