Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.58.2018

Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów wraz z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Termin składania ofert: 27.08.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.57.2018

Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka.

Termin składania ofert: 23.08.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.56.2018

Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Dziennego Domu Seniora

Termin składania ofert: 21.08.2018 godzina: 10:00

Data zmiany: 08.08.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ
Data zmiany: 10.08.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ n 2 i ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.55.2018

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja została wybudowana w latach ubiegłych

Termin składania ofert: 14.08.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.54.2018

Utwardzenie rowu przy ulicy Środkowej w Opaczy Kolonii

Termin składania ofert: 10.08.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.52.2018

Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice

Termin składania ofert: 24.07.2018 godzina: 10:00

Data zmiany: 20.07.2018
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 30.07.2018 r. godz. 10:00
Data zmiany: 23.07.2018
zmiana treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.49.2018

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie

Termin składania ofert: 06.08.2018 godzina: 10:00

Data zmiany: 20.07.2018
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 6.08.2018 r. godz. 10:00
Data zmiany: 01.08.2018
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1 i nr 2 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.48.2018

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie

Termin składania ofert: 23.07.2018 godzina: 10:00

Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1, 2 i 3 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.47.2018

Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Termin składania ofert: 16.07.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.45.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - ETAP IIIA

Termin składania ofert: 06.07.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.44.2018

Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

Termin składania ofert: 09.07.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.43.2018

Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym

Termin składania ofert: 05.07.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.42.2018

Budowa parkingu"Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice - ETAP II

Termin składania ofert: 02.07.2018 godzina: 10:00

Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1, 2 i 3 do treści SIWZ
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 4 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.40.2018

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Termin składania ofert: 28.06.2018 godzina: 11:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.39.2018

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Termin składania ofert: 28.06.2018 godzina: 10:00

1 2 3 »