Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.36.2018

Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

Termin składania ofert: 04.06.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.34.2018

Płukanie, czyszczenie, udrożnienie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Termin składania ofert: 17.05.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.33.2018

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy

Termin składania ofert: 25.05.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: Zp.271.2.32.2018

Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Termin składania ofert: 24.05.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.30.2018

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach
oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach

Termin składania ofert: 10.05.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.29.2018

Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Termin składania ofert: 08.05.2018 godzina: 10:10

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.28.2018

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach

Termin składania ofert: 07.05.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.27.2018

Budowa strefy rekreacji w ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu

Termin składania ofert: 25.04.2018 godzina: 10:00

Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający- Gmina Michałowice informuję, że w dniu 16 kwietnia 2018 wpłynął wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.26.2018

Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, IIIb i IV

Termin składania ofert: 16.04.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.25.2018

Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach, gmina Michałowice

Termin składania ofert: 12.04.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.24.2018

Budowa sieci wodociągowej Pęcice-Ogród”

Termin składania ofert: 11.04.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.23.2018

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy” oraz „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy”, gmina Michałowice

Termin składania ofert: 09.04.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.22.2018

ZAKUP SYSTEMU BEZOBSŁUGOWEGO WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO – ROWER GMINNY

Termin składania ofert: 19.03.2018 godzina: 10:00

Data zmiany: 14.03.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 19.03.2018 r. godz. 10:00
Data zmiany: 15.03.2018
Udzielono odpowiedzi nr 1 na zapytanie do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.21.2018

Budowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy

Termin składania ofert: 04.04.2018 godzina: 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2018

ROZBUDOWA ODWODNIENIA W UL. RYSZARDA W KOMOROWIE

Termin składania ofert: 29.03.2018 godzina: 10:00

1 2 »