Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2019

Termin składania ofert: 05.04.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II
Data zmiany: 21.03.2019
Modyfikacja treści ogłoszenia

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.16.2019

Termin składania ofert: 07.02.2019 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.15.2019

Termin składania ofert: 13.03.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach
Data zmiany: 28.02.2019
Odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.14.2019

Termin składania ofert: 18.03.2019 godzina: 10:00
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach
Data zmiany: 08.03.2019
Opublikowano załączniki merytoryczne - dodatkowe rysunki
Data zmiany: 08.03.2019
Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej, dotyczącej nazwy zadania
Data zmiany: 08.03.2019
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 18.03.2019, godz. 10.00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.13.2019

Termin składania ofert: 11.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.12.2019

Termin składania ofert: 08.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.11.2019

Termin składania ofert: 28.02.2019 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 11.02.2019
Opublikowano załączniki merytoryczne
Data zmiany: 11.02.2019
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 28.02.2019 r.,godz. 10:00
Data zmiany: 20.02.2019
Odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.10.2019

Termin składania ofert: 20.02.2019 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.09.2019

Termin składania ofert: 14.02.2019 godzina: 10:00
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - Rower Gminny
Data zmiany: 11.02.2019
Odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.06.2019

Termin składania ofert: 29.01.2019 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.05.2019

Termin składania ofert: 25.01.2019 godzina: 10:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.89.2018

Termin składania ofert: 07.01.2019 godzina: 10:00
„Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej”.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.88.2018

Termin składania ofert: 28.12.2018 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.86.2018

Termin składania ofert: 12.12.2018 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.78.2018

Termin składania ofert: 15.11.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi
Data zmiany: 13.11.2018
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1 do treści SIWZ
Data zmiany: 13.11.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 22.11.2018r.
Data zmiany: 15.11.2018
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 2 i 3 do treści SIWZ