Urząd Gminy Michałowice

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.30.2020

Termin składania ofert upłynie: 21.08.2020 godzina: 12:00
Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.32.2020

Termin składania ofert upłynie: 17.08.2020 godzina: 10:00
Remont ul. Niecałej oraz przebudowa ul. Północnej w Komorowie wraz z budową odwodnienia

Postępowanie nr: ZP.271.2.31.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 04.08.2020 godzina: 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej dla odwodnienia rejonu ulic w Pęcicach Małych
Data zmiany: 29.07.2020
Zmiana zapisów SIWZ - wyliczenie ceny
Data zmiany: 30.07.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 1
Data zmiany: 31.07.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 2
Data zmiany: 03.08.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 04.08.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/eA29Sw4s-EA

Postępowanie nr: ZP.271.2.29.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 07.08.2020 godzina: 10:00
Remont nawierzchni ulicy Reja w Granicy
Data zmiany: 03.08.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 07.08.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia
https://youtu.be/7j8488XeBwI

Postępowanie nr: ZP.271.2.28.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 30.07.2020 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym i destruktem bitumicznym na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 27.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 30.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/1nMw0O1TS78

Postępowanie nr: ZP.271.2.27.2020 zmiana terminu składania ofert na 29.07.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 29.07.2020 godzina: 10:00
Przebudowa ulicy Bankowej w Komorowie
Data zmiany: 27.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/btvdlxASvYw

Postępowanie nr: ZP.271.2.25.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2020 godzina: 10:00
Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych
Data zmiany: 13.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 15.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/ENAunSDtyAM

Postępowanie nr: ZP.271.2.24.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2020 godzina: 10:00
Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Sieradzkiej
w Komorowie
Data zmiany: 13.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 16.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/7UvVEqbbBR4

Postępowanie nr: ZP.271.2.21.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2020 godzina: 10:00
Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych
Data zmiany: 02.07.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/qjMwGjecIoc

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.22.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert: 03.07.2020 godzina: 10:00
ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych
Data zmiany: 30.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 03.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/VMIiZSxeq0g

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert: 02.07.2020 godzina: 10:00
Przedszkole Nowa Wieś – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka
Data zmiany: 30.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 02.07.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/MsrFH8DZIpE

Postępowanie nr: ZP.271.2.18.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 10.06.2020 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 08.06.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 10.06.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia:
https://youtu.be/aHFRysWBmYc

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 22.05.2020 godzina: 10:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 21.05.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 22.05.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/_9Nom6o6Tf0

Postępowanie nr: ZP.271.2.15.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 30.04.2020 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 28.04.2020
publiczne otwarcie ofert on-line nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 10.30

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/_QKbgahVvuI
Data zmiany: 21.04.2020
Zamawiający publikuje informację o zmianie godziny otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2020 sesja otwarcia on-line

Termin składania ofert upłynął: 27.04.2020 godzina: 12:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 23.04.2020
Zamawiający informuje,że sesja otwarcia ofert odbędzie się
on-line
poniżej link
https://www.youtube.com/watch?v=fbpzC3KCTtg