Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.21.2024

Termin składania ofert upłynie: 03.06.2024 godzina: 10:30
"Przebudowa ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych"

Postępowanie nr: ZP.271.1.22.2024

Termin składania ofert upłynie: 22.05.2024 godzina: 12:30
„Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie
gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.19.2024

Termin składania ofert upłynie: 22.05.2024 godzina: 12:30
"Przebudowa ulicy Berylowej w Komorowie"

Postępowanie nr: ZP.271.1.18.2024

Termin składania ofert upłynął: 09.05.2024 godzina: 12:30
"Czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i separatorów na terenie gminy Michałowice"

Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2024

Termin składania ofert upłynął: 15.05.2024 godzina: 12:30
"Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy, gmina Michałowice"

Postępowanie nr: ZP.271.1.20.2024

Termin składania ofert upłynął: 16.05.2024 godzina: 12:30
„Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.17.2024

Termin składania ofert upłynął: 06.05.2024 godzina: 12:30
„Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.14.2024

Termin składania ofert upłynął: 17.04.2024 godzina: 12:30
"Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach"

Postępowanie nr: ZP.271.1.13.2024

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2024 godzina: 12:30
„Adaptacja akustyczna pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi”
Data zmiany: 04.04.2024
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Data zmiany: 15.04.2024
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.15.2024

Termin składania ofert upłynął: 15.04.2024 godzina: 12:30
„Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.12.2024

Termin składania ofert upłynął: 03.04.2024 godzina: 12:30
„Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.11.2024

Termin składania ofert upłynął: 18.03.2024 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy zespołu kortów w Granicy w gminie Michałowice-II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.8.2024

Termin składania ofert upłynął: 25.03.2024 godzina: 12:30
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów”

Postępowanie nr: ZP.271.1.9.2024

Termin składania ofert upłynął: 27.03.2024 godzina: 10:30
„Przebudowa ulicy Przepiórki oraz ulicy Kuropatwy w miejscowości Pęcice Małe”
Data zmiany: 20.03.2024
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz zmianę SWZ i ogłoszenie o zmianie

Postępowanie nr: ZP.271.1.10.2024

Termin składania ofert upłynął: 14.03.2024 godzina: 12:30
"Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie gminy Michałowice".