Urząd Gminy Michałowice

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.22.2022

Termin składania ofert upłynie: 20.05.2022 godzina: 09:15
„Prace porządkowe na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.28.2022

Termin składania ofert upłynął: 19.05.2022 godzina: 12:30
„Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie Gminy Michałowice - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.20.2022

Termin składania ofert upłynął: 12.05.2022 godzina: 12:30
Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu”
Data zmiany: 05.05.2022
Zamawiający publikuje zmianę ogłoszenia, SWZ oraz załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia. Dodatkowo przesuwa termin składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.27.2022 zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upłynął: 11.05.2022 godzina: 12:30
Budowa monitoringu wizyjnego: obszar zbiornika wodnego „SMUG” -II
Data zmiany: 25.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.1.26.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.04.2022 godzina: 12:30
„Wykonanie nasadzeń roślin na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.24.2022

Termin składania ofert upłynął: 19.04.2022 godzina: 11:30
„Dostawa papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice - V”

Postępowanie nr: ZP.271.1.25.2022

Termin składania ofert upłynął: 10.05.2022 godzina: 13:00
Budowa parkingu „parkuj i jedź” w Komorowie przy ul. Kolejowej -II
Data zmiany: 21.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy (dodatkowo publikuje skorygowany opisem, rysunek i przedmiar) oraz zmianę SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zmiany: 26.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców (dodatkowo publikuje skorygowany przedmiar, SWZ oraz zał. nr 3 projekt umowy) i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zmiany: 29.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców
Data zmiany: 05.05.2022
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie , modyfikację SWZ oraz Załącznik nr 2 oświadczenie -ZMIANA oraz przedłuża termin składania oferta

Postępowanie nr: ZP.271.1.23.2022

Termin składania ofert upłynął: 21.04.2022 godzina: 13:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zatok autobusowych wraz z przebudową drogi Al. Jerozolimskich
w Michałowicach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.18.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.04.2022 godzina: 11:00
„Konserwacja systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.21.2022

Termin składania ofert upłynął: 06.04.2022 godzina: 12:30
„Kompleksowa obsługa obiektów plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.19.2022

Termin składania ofert upłynął: 06.04.2022 godzina: 11:30
„Dostawa papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice - IV”

Postępowanie nr: ZP.271.1.17.2022

Termin składania ofert upłynął: 04.05.2022 godzina: 12:30
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj - II
Data zmiany: 19.04.2022
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia, terminu składania i otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.15.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.03.2022 godzina: 12:30
Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.5.2022

Termin składania ofert upłynął: 24.03.2022 godzina: 12:00
Budowa monitoringu wizyjnego: obszar zbiornika wodnego „SMUG”

Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2022

Termin składania ofert upłynął: 15.03.2022 godzina: 11:30
„Dostawa papieru do drukowania dla Urzędu Gminy Michałowice - III”