Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2022

Postępowanie nr: ZP.271.1.81.2022

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2022 godzina: 09:30
Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice 2022 - 2023 r.-II

Postępowanie nr: ZP.271.1.78.2022

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2022 godzina: 12:30
„Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w ul. Parkowej w Opaczy Małej w gminie Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.80.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.12.2022 godzina: 12:30
„Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2 dla OSP Nowa Wieś

Postępowanie nr: ZP.271.1.79.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.12.2022 godzina: 12:30
Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”” dla Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.74.2022

Termin składania ofert upłynął: 19.12.2022 godzina: 12:30
„Przebudowa istniejących przyłączy linii nN oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z budową monitoringu miejskiego w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie”

Postępowanie nr: ZP.271.1.76.2022

Termin składania ofert upłynął: 09.12.2022 godzina: 09:30
Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice 2022-2023 r.”

Postępowanie nr: ZP.271.1.77.2022

Termin składania ofert upłynął: 20.12.2022 godzina: 12:30
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica w gminie Michałowice” etap I
Data zmiany: 14.12.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert
Data zmiany: 16.12.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.1.75.2022

Termin składania ofert upłynął: 14.12.2022 godzina: 10:30
"Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice”-II

Postępowanie nr: ZP.271.1.73.2022

Termin składania ofert upłynął: 09.12.2022 godzina: 10:30
„Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie gminy Michałowice” -II

Postępowanie nr: ZP.271.1.72.2022

Termin składania ofert upłynął: 06.12.2022 godzina: 13:30
„Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach w formule zaprojektuj i wybuduj - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.71.2022

Termin składania ofert upłynął: 25.11.2022 godzina: 12:30
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice 2022-2023 r.”
Data zmiany: 23.11.2022
Zamawiający publikuje aktualne Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ

Postępowanie nr: ZP.271.1.70.2022

Termin składania ofert upłynął: 02.12.2022 godzina: 12:00
„Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie”

Postępowanie nr: ZP.271.1.66.2022

Termin składania ofert upłynął: 14.11.2022 godzina: 13:30
„Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie nr: ZP.271.1.69.2022

Termin składania ofert upłynął: 26.10.2022 godzina: 11:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice”-II

Postępowanie nr: ZP.271.1.68.2022

Termin składania ofert upłynął: 27.10.2022 godzina: 12:30
Przebudowa ul. Dzikiej w Pęcicach Małych w Gminie Michałowice