Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2020

Postępowanie nr: ZP.271.2.100.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 01.02.2021 godzina: 12:00
Przebudowa wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach
Data zmiany: 20.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie nr 1 wraz ze zmiana ogłoszenia i przesunięciem terminu składania ofert na dzień 01.02 br.
Data zmiany: 25.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców
Data zmiany: 29.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2021 r o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/NleajiAyvp8
Data zmiany: 29.01.2021
Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki pisarskiej w pkt. 12 SIWZ - tytuł wadium

Postępowanie nr: ZP.271.2.93.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 11.01.2021 godzina: 13:00
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie wraz z przebudową ulicy Kolejowej w Gminie Michałowice
Data zmiany: 08.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2021 r o godz. 14.00

Bezpośredni link do https://youtu.be/pewVXE4YaIA

Postępowanie nr: ZP.271.2.95.2020

Termin składania ofert upłynął: 29.03.2021 godzina: 16:00
Usługi konsultacyjne i doradcze wraz z inwentaryzacją w ramach „Wdrażania działań antysmogowych w Gminie Michałowice”
Data zmiany: 16.03.2021
Zmiana terminu składania ofert na 22.03.2021 g. 12:00
Data zmiany: 10.03.2021
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert na 17.03.2021 g. 12:00
Data zmiany: 21.01.2021
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert
Data zmiany: 04.02.2021
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert na 17.02.2021 g. 12:00
Data zmiany: 16.02.2021
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert na 25.02.2021 g. 12:00
Data zmiany: 23.02.2021
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert na 04.03.2021 g. 12:00
Data zmiany: 03.03.2021
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert na 11.03.2021 g. 12:00
Data zmiany: 19.03.2021
Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert na 29.03.2021 g. 14:00. Zmiana ostatnia.

Postępowanie nr: ZP.271.2.97.2020

Termin składania ofert upłynął: 15.02.2021 godzina: 13:00
Budowa energoefektywnego przedszkola w Regułach
Data zmiany: 21.01.2021
Zmiana terminu składania ofert na 09.02.2021 r.
Data zmiany: 04.02.2021
Zmiana terminu składania ofert na 15.02.2021 r.
Data zmiany: 12.02.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 15.02.2021 r o godz. 15.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/ZpYuS3f4ZsQ

Postępowanie nr: ZP.271.2.99.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 04.02.2021 godzina: 13:00
Modernizacja szkoły w Nowej Wsi
Data zmiany: 13.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Data zmiany: 19.01.2021
Zmiana terminu składania ofert na 28.01.2021 r.
o godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 14:00.
Data zmiany: 20.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania
Data zmiany: 21.01.2021
Zamawiający publikuje załącznik nr 3 wzór umowy oraz odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Data zmiany: 26.01.2021
Zmiana terminu składania ofert na 04.02.2021 r.
o godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 14:00.
Data zmiany: 27.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania
Data zmiany: 29.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 04.02.2021 r o godz. 14.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/DuURHSbah8E
Data zmiany: 29.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.2.92.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 21.01.2021 godzina: 11:00
„Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice”
Data zmiany: 13.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2021 r o godz. 15.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/tnQx38L6YRM

Postępowanie nr: ZP.271.2.98.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 03.02.2021 godzina: 13:00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach
Data zmiany: 18.01.2021
Zmiana terminu składania ofert na 25.01.2021 g. 15:00.
Otwarcie ofert g. 16:00.
Data zmiany: 21.01.2021
Zmiana terminu składania ofert na 03.02.2021 g. 13:00.
Otwarcie ofert g. 14:00.
Data zmiany: 22.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania
Data zmiany: 27.01.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania
Data zmiany: 29.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2021 r o godz. 14.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/ODeo0vcrLJ4

Postępowanie nr: ZP.271.2.91.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 18.01.2021 godzina: 12:00
„Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice”
Data zmiany: 13.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2021 r o godz. 14.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/PHb1NW3qC-4

Postępowanie nr: ZP.271.2.90.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 14.01.2021 godzina: 13:00
Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice – zabiegi chirurgiczne i pielęgnacyjne
Data zmiany: 13.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2021 r o godz. 14.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/oT9Tlr5x4UE

Postępowanie nr: ZP.271.2.89.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 14.01.2021 godzina: 11:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 13.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2021 r o godz. 12.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/onYvuHlD3yM

Postępowanie nr: ZP.271.2.96.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 11.02.2021 godzina: 11:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 30.11.-0001
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2021 r o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/kDMM6O_bAFg

Postępowanie nr: ZP.271.2.94.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 11.01.2021 godzina: 13:00
Zimowe utrzymanie dróg
Data zmiany: 07.01.2021
Zmiana terminu składnia ofert na 11.01.2021 g. 13:00, zmiana (doprecyzowanie) formularza ofertowego.
Data zmiany: 07.01.2021
Pkt. 16.5 otrzymuje brzmienie: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 r. o godz. 15:00
Data zmiany: 08.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2021 r o godz. 15.00

Bezpośredni link do https:https://youtu.be/5snnQWoj0wQ

Postępowanie nr: ZP.271.2.85.2020 sesja on- line

Termin składania ofert upłynął: 12.01.2021 godzina: 10:00
„Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Turystycznej w Komrowie – Wsi”

Postępowanie nr: ZP.271.2.87.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 30.12.2020 godzina: 11:00
„Dozór na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice”
Data zmiany: 29.12.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2020 o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia:https://youtu.be/mQiBlv7Hr1w

Postępowanie nr: ZP.271.2.86.2020 sesja on-line

Termin składania ofert upłynął: 30.12.2020 godzina: 11:00
„Dozór na placach zabaw i boiskach na terenie gminy Michałowice”
Data zmiany: 29.12.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2020 o godz. 12.00

Bezpośredni link do wydarzenia: https://youtu.be/oPl2zCvgP-s