Urząd Gminy Michałowice

2023

Postępowanie nr: ZP.271.1.26.2023

Termin składania ofert upłynie: 21.06.2023 godzina: 12:30
„Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.25.2023

Termin składania ofert upłynie: 19.06.2023 godzina: 12:30
„Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.24.2023

Termin składania ofert upłynął: 06.06.2023 godzina: 13:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.23.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.05.2023 godzina: 10:00
"Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice II"

Postępowanie nr: ZP.271.1.22.2023

Termin składania ofert upłynął: 25.05.2023 godzina: 12:30
„Zagospodarowanie Alei Jana Pawła II w Komorowie”

Postępowanie nr: ZP.271.1.20.2023

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2023 godzina: 12:30
„Przebudowa budynku mieszkalnego dwulokalowego w Komorowie oraz zmiana sposobu użytkowania jego części z funkcji mieszkalnej na obiekt kultury”

Postępowanie nr: ZP.271.1.21.2023

Termin składania ofert upłynął: 09.05.2023 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.19.2023

Termin składania ofert upłynął: 28.04.2023 godzina: 10:30
„Czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i separatorów na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.18.2023

Termin składania ofert upłynął: 08.05.2023 godzina: 12:30
Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla Gminy Michałowice -III

Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2023

Termin składania ofert upłynął: 08.05.2023 godzina: 14:30
"Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.17.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.04.2023 godzina: 10:00
„Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.15.2023

Termin składania ofert upłynął: 19.04.2023 godzina: 12:30
„Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.14.2023

Termin składania ofert upłynął: 20.04.2023 godzina: 12:30
„Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.13.2023

Termin składania ofert upłynął: 17.04.2023 godzina: 12:30
„Zamiatanie i odśnieżanie na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.12.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2023 godzina: 12:30
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica w Gminie Michałowice-I etap”