Urząd Gminy Michałowice

Wstępne Konsultacje Rynkowe

Postępowanie nr: ZP.271.3.1.2021

Termin składania ofert upłynął: 19.08.2021 godzina: 23:59
Wstępne konsultacje rynkowe (Konsultacje) poprzedzające postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice"

Postępowanie nr: DT_2020_02

Termin składania ofert upłynął: 20.08.2020 godzina: 16:00
Dailog Techniczny poprzedzający postępowanie na Dostawę serwera wirtualizacji, macierzy i urządzeń sieciowych oraz instalacja i konfiguracja w serwerowni urzędu Gminy Michałowice

Postępowanie nr: DT_2020_01

Termin składania ofert upłynął: 20.07.2020 godzina: 17:00
Dialogu Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice"

Postępowanie nr: DT_2019_02

Termin składania ofert upłynął: 11.10.2019 godzina: 23:59
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Wdrażanie działań antysmogowych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Sulejówka”

Postępowanie nr: DT_2019_01

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2019 godzina: 15:00
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice"