Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.11.2023 13:04

ZP.271.1.67.2023

92
„Remont ulicy Czapli w Opaczy-Kolonii”
Termin składania ofert upłynął: 27.11.2023 godzina: 11:00

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej Platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5785a4f1-7fad-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:


ocds-148610-5785a4f1-7fad-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Informacje o prowadzonym postepowaniu wraz z linkiem Zamawiający opublikuje także na stronie internetowej Urzędu pod adresem https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

Data publikacji: 10.11.2023 13:04
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2023 13:04
Wyświetleń: 92
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka