Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2021

Postępowanie nr: ZP.271.1.26.2021

Termin składania ofert upłynął: 26.04.2022 godzina: 12:30
„Wykonanie nasadzeń roślin na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.52.2021

Termin składania ofert upłynął: 17.01.2022 godzina: 13:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zatok autobusowych wraz z przebudową drogi Al. Jerozolimskich
w Michałowicach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.62.2021

Termin składania ofert upłynął: 19.01.2022 godzina: 12:30
Modernizacja Szkoły w Michałowicach - II
Data zmiany: 31.12.2021
Zamawiający publikuje poprawiony SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiany w SWZ zostały naniesione kolorem czerwonym i dotyczą terminu

Postępowanie nr: ZP.271.1.61.2021

Termin składania ofert upłynął: 17.01.2022 godzina: 12:30
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi-II
Data zmiany: 11.01.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie i wyznacza termin wizji lokalnej
Data zmiany: 13.01.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

Postępowanie nr: ZP.271.1.60.2021

Termin składania ofert upłynął: 14.01.2022 godzina: 12:00
„Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie nr: ZP.271.1.57.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.12.2021 godzina: 10:30
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice - 3 części
Data zmiany: 20.12.2021
Zamawiający publikuje POPRAWIONY Formularz ofertowy, dostosowany do kosztorysów ofertowych.
Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Postępowanie nr: ZP.271.1.48.2021

Termin składania ofert upłynął: 23.12.2021 godzina: 12:30
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie - Wsi
Data zmiany: 20.12.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłuża termin na składania ofert

Postępowanie nr: ZP.271.1.56.2021

Termin składania ofert upłynął: 11.01.2022 godzina: 12:30
Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34
w Michałowicach - IV
Data zmiany: 10.01.2022
Zamawiający publikuje poprawiony SWZ. Doprecyzowano kolorem czerwonym kwotę wpłaty wadium w Rozdziale XII ust. 1

Postępowanie nr: ZP.271.1.59.2021

Termin składania ofert upłynął: 20.12.2021 godzina: 12:30
„Stała konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.58.2021

Termin składania ofert upłynął: 20.12.2021 godzina: 14:30
„Odbiór odpadów komunalnych z budynków Gminy Michałowice ”

Postępowanie nr: ZP.271.1.55.2021

Termin składania ofert upłynął: 29.12.2021 godzina: 14:00
„Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I Etapem zagospodarowania terenu”
Data zmiany: 13.12.2021
Zmiana terminu składania ofert na 29.12.2021 r.
Data zmiany: 21.12.2021
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w postepowaniu

Postępowanie nr: ZP.271.1.51.2021

Termin składania ofert upłynął: 04.01.2022 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dróg na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.47.2021

Termin składania ofert upłynął: 06.12.2021 godzina: 12:30
„Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.46.2021

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2021 godzina: 12:30
„Usługi sprzątania budynku Urzędu Gminy Michałowice ”

Postępowanie nr: ZP.271.1.45.2021

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2021 godzina: 12:30
„Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice”