Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.12.2021 14:24

ZP.271.1.62.2021

302
Modernizacja Szkoły w Michałowicach - II
Termin składania ofert upłynął: 19.01.2022 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data zmiany: 31.12.2021
Zamawiający publikuje poprawiony SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiany w SWZ zostały naniesione kolorem czerwonym i dotyczą terminu
Data publikacji: 30.12.2021 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2022 14:51
Wyświetleń: 302
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka