Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
15.12.2021 16:09

ZP.271.1.57.2021

178
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice - 3 części
Termin składania ofert upłynął: 23.12.2021 godzina: 10:30

UWAGA

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data zmiany: 20.12.2021
Zamawiający publikuje POPRAWIONY Formularz ofertowy, dostosowany do kosztorysów ofertowych.
Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
Data publikacji: 15.12.2021 16:09
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2021 14:28
Wyświetleń: 178
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka