Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.12.2021 11:02

ZP.271.1.56.2021

158
Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34
w Michałowicach - IV
Termin składania ofert upłynął: 11.01.2022 godzina: 12:30

UWAGA

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Załączniki

Data zmiany: 10.01.2022
Zamawiający publikuje poprawiony SWZ. Doprecyzowano kolorem czerwonym kwotę wpłaty wadium w Rozdziale XII ust. 1
Data publikacji: 10.12.2021 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2022 14:33
Wyświetleń: 158
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka