Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.12.2021 16:00

ZP.271.1.61.2021

351
Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi-II
Termin składania ofert upłynął: 17.01.2022 godzina: 12:30

UWAGA !

Zamawiający informuje, że zostanie przeprowadzona wizja lokalna.

WIZJA LOKALNA, planowana jest na dzień 12 stycznia br., godz. 8.30, budynek Przedszkola w Nowej Wsi, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 

 

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Dokumentacji projektowej, zawierającej Projekty wykonawcze, STWiOR oraz Przedmiary robót , dostępnej pod adresem:

https://chmura.michalowice.pl/index.php/s/z59HwmffaL75a7T
hasło: Przedszkole2021
Data zmiany: 11.01.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie i wyznacza termin wizji lokalnej
Data zmiany: 13.01.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy
Data publikacji: 28.12.2021 16:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2022 16:01
Wyświetleń: 351
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka