Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.12.2021 13:26

ZP.271.1.48.2021

209
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie - Wsi
Termin składania ofert upłynął: 23.12.2021 godzina: 12:30

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 23 grudnia br. na godz. 12.30

 

 

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data zmiany: 20.12.2021
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłuża termin na składania ofert
Data publikacji: 10.12.2021 13:26
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2022 14:09
Wyświetleń: 209
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka