Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.11.2023 15:18

ZP.271.1.68.2023

89
„Wykonanie chodnika na ulicy Spacerowej
w Michałowicach Osiedlu - II”
Termin składania ofert upłynął: 28.11.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72bddab2-7fbf-11ee-9aa3-96d3b4440790

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 28.11.2023 roku do godz. 12:30

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 28.11.2023 roku o godz. 13:00

 

 

 

 

 

Załączniki

Data publikacji: 13.11.2023 15:18
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2023 16:11
Wyświetleń: 89
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Kulesza