Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2023

Postępowanie nr: ZP.271.1.9.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.02.2023 godzina: 13:00
„Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.8.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.02.2023 godzina: 12:30
Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.7.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.02.2023 godzina: 10:30
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.5.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.02.2023 godzina: 12:30
„Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi"

Postępowanie nr: ZP.271.1.6.2023

Termin składania ofert upłynął: 16.02.2023 godzina: 12:30
„Utrzymanie roślinności niskiej (koszenie, grabienie) na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.3.2023

Termin składania ofert upłynął: 27.02.2023 godzina: 14:30
„Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach w formule zaprojektuj i wybuduj - III”

Postępowanie nr: ZP.271.1.4.2023

Termin składania ofert upłynął: 20.02.2023 godzina: 12:30
„Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie"

Postępowanie nr: ZP.271.1.2.2023

Termin składania ofert upłynął: 15.02.2023 godzina: 12:30
„Przebudowa zaplecza kuchennego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi"

Postępowanie nr: ZP.271.1.1.2023

Termin składania ofert upłynął: 08.02.2023 godzina: 12:30
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice”