Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.02.2023 09:57

ZP.271.1.5.2023

193
„Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi"
Termin składania ofert upłynął: 23.02.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-341d60c0-a786-11ed-9236-36fed59ea7dd 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

 

ocds-148610-341d60c0-a786-11ed-9236-36fed59ea7dd 

Data publikacji: 08.02.2023 09:57
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2023 09:57
Wyświetleń: 193
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka