Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.02.2023 12:28

ZP.271.1.6.2023

117
„Utrzymanie roślinności niskiej (koszenie, grabienie) na terenie gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 16.02.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a87d48e5-a60a-11ed-9236-36fed59ea7dd

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-a87d48e5-a60a-11ed-9236-36fed59ea7dd

Data publikacji: 06.02.2023 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2023 09:00
Wyświetleń: 117
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka