Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.02.2023 14:02

ZP.271.1.3.2023

268
„Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach w formule zaprojektuj i wybuduj - III”
Termin składania ofert upłynął: 27.02.2023 godzina: 14:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6cbe0096-a3b6-11ed-9236-36fed59ea7dd 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

 

ocds-148610-6cbe0096-a3b6-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.02.2023 roku do godz. 14:30

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 27.02.2023 roku o godz. 15:00

 

Data publikacji: 03.02.2023 14:02
Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2023 13:41
Wyświetleń: 268
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka