Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
02.02.2023 13:53

ZP.271.1.4.2023

147
„Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie"
Termin składania ofert upłynął: 20.02.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d4b5fd7-a2e7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

 

ocds-148610-7d4b5fd7-a2e7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

 

Dokumentacja znajduje się w poniższym linku: 

https://chmura.michalowice.pl/index.php/s/tPAYrPA8xdpXak8  

Data publikacji: 02.02.2023 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2023 13:53
Wyświetleń: 147
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka