Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.02.2023 12:51

ZP.271.1.7.2023

134
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 23.02.2023 godzina: 10:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2efe4ad8-a923-11ed-9236-36fed59ea7dd

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

 

ocds-148610-2efe4ad8-a923-11ed-9236-36fed59ea7dd 

Data publikacji: 10.02.2023 12:51
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2023 13:34
Wyświetleń: 134
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka