Urząd Gminy Michałowice
31.01.2023 17:13

ZP.271.1.2.2023

204
„Przebudowa zaplecza kuchennego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi"
Termin składania ofert upłynął: 15.02.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c48d7f10-a17b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

 

ocds-148610-c48d7f10-a17b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Data publikacji: 31.01.2023 17:13
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2023 13:18
Wyświetleń: 204
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka