Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.01.2023 12:36

ZP.271.1.1.2023

62
„Utrzymanie roślinności wysokiej na terenie gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 08.02.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a3a51eb-a142-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-9a3a51eb-a142-11ed-9236-36fed59ea7dd

Data publikacji: 31.01.2023 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2023 17:14
Wyświetleń: 62
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka