Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2023 15:51

ZP.271.1.52.2023

45
„Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 22.11.2023 godzina: 11:00

 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony do dnia 22.11.2023 roku do godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 22.11.2023 roku o godz. 11:30

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d1b526a-772b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-6d1b526a-772b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Data publikacji: 30.10.2023 15:51
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2023 17:20
Wyświetleń: 45
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka