Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.11.2022 17:44

ZP.271.1.70.2022

17108
„Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie”
Termin składania ofert upłynął: 02.12.2022 godzina: 12:00

UWAGA:

Na podstawie art. 222 ust.3 w związku z art. 222 ust. 2  Zamawiający informuje o usunięciu awarii.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 grudnia br. o godz. 13.00

 

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że w dniu 02.12.2022r. wystąpiła awaria systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

 

UWAGA !!!

z powodów problemów technicznych ePUAP proces otwarcia ofert został przesunięty. Zamawiający powiadomił Administratora ePUAP i czeka na rozwiązanie problemu. Będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

 

 

UWAGA !!!

II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT:

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 02.12.2022 roku do godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 02.12.2022 roku o godz. 13:00

 

UWAGA !!!

Zamawiający informuje, że ze względu na pytania, termin składania i otwarcia ofert zostanie przesunięty.  

W dniu jutrzejszym zostaną udzielone odpowiedzi oraz informacja o terminie składania i otwarcia ofert   

 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.11.2022 roku do godz. 13:30

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 30.11.2022 roku o godz. 14:30

 

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 09.11.2022 17:44
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2023 17:38
Wyświetleń: 17108
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka