Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.12.2022 15:31

ZP.271.1.77.2022

504
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica w gminie Michałowice” etap I
Termin składania ofert upłynął: 20.12.2022 godzina: 12:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Składanie i otwarcie ofert wyznaczono na dzień 20 grudnia br.

Załączniki

Dokumentacja projektowa znajduje się w poniższym linku:
https://chmura.michalowice.pl/index.php/s/CwecszozpTnWtkK
Hasło: sciezkaGranica2022
Data zmiany: 14.12.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert
Data zmiany: 16.12.2022
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Data publikacji: 01.12.2022 15:31
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2022 09:58
Wyświetleń: 504
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka