Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.12.2022 17:23

ZP.271.1.76.2022

124
Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Michałowice 2022-2023 r.”
Termin składania ofert upłynął: 09.12.2022 godzina: 09:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 01.12.2022 17:23
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2022 16:39
Wyświetleń: 124
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka