Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.76.2023

Termin składania ofert upłynął: 14.12.2023 godzina: 10:00
„Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice -zamówienie podobne”

Postępowanie nr: ZP.271.1.73.2023

Termin składania ofert upłynął: 19.12.2023 godzina: 12:30
„Inwentaryzacja reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skaningiem laserowym 3D na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.71.2023

Termin składania ofert upłynął: 11.12.2023 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice -część III”

Postępowanie nr: ZP.271.1.63.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.12.2023 godzina: 12:30
„Remont pomnika Mauzoleum w Pęcicach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.70.2023

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2023 godzina: 12:30
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy żłobka w miejscowości Granica, Gmina Michałowice -II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.64.2023

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2023 godzina: 12:30
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni Parku w Regułach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.68.2023

Termin składania ofert upłynął: 28.11.2023 godzina: 12:30
„Wykonanie chodnika na ulicy Spacerowej
w Michałowicach Osiedlu - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.67.2023

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2023 godzina: 11:00
„Remont ulicy Czapli w Opaczy-Kolonii”

Postępowanie nr: ZP.271.1.62.2023

Termin składania ofert upłynął: 14.11.2023 godzina: 10:30
„Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.65.2023

Termin składania ofert upłynął: 16.11.2023 godzina: 12:30
„Usługi sprzątania budynku Urzędu Gminy Michałowice - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.52.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.11.2023 godzina: 11:00
„Zapewnienie stałej obsługi technicznej budynków Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.58.2023

Termin składania ofert upłynął: 09.11.2023 godzina: 12:30
„Wykonanie chodnika na ulicy Spacerowej w Michałowicach Osiedlu”

Postępowanie nr: ZP.271.1.61.2023

Termin składania ofert upłynął: 10.11.2023 godzina: 10:30
„Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice”
Data zmiany: 06.11.2023
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą SWZ i ogłoszenia

Postępowanie nr: ZP.271.1.60.2023

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2023 godzina: 12:30
„Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.59.2023

Termin składania ofert upłynął: 08.11.2023 godzina: 12:30
„Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Czystej i Środkowej w Opaczy-Kolonii”