Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.27.2019

Termin składania ofert: 27.05.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi
Data zmiany: 10.05.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 23.05.2019 r.
Data zmiany: 15.05.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 2
Data zmiany: 21.05.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 3 wraz z uzupełnieniem dokumentacji przetargowej
Data zmiany: 22.05.2019
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 27.05.2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.26.2019

Termin składania ofert: 17.05.2019 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy Michałowice.
Zmiana terminu składania ofert na 17.05.2019 r.
Data zmiany: 08.05.2019
Zmiana terminu składania ofert na 15.05.2019 r.
Data zmiany: 10.05.2019
Odpowiedź na pytania wykonawców nr 1. Zmiany do SIWZ.
Zmiana terminu składania ofert na 15.05.2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.25.2019

Termin składania ofert: 23.04.2019 godzina: 13:00
„Dozór na placach zabaw”

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.24.2019

Termin składania ofert: 23.04.2019 godzina: 12:00
„Dozór na strefach rekreacji”

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.23.2019

Termin składania ofert: 24.04.2019 godzina: 10:00
Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.22.2019

Termin składania ofert: 25.04.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie

Zmiana terminu składania ofert na 25.04.2019 r.
Data zmiany: 12.04.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 25.04.2019 r.
Data zmiany: 17.04.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 2
Data zmiany: 18.04.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 3

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.21.2019

Termin składania ofert: 15.04.2019 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia skrzyżowania ul. Ryszarda i Topazowej w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2019

Termin składania ofert: 24.04.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II
Zmiana terminu składania ofert 24.04.2019
Data zmiany: 21.03.2019
Modyfikacja treści ogłoszenia
Data zmiany: 29.03.2019
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 1
Data zmiany: 03.04.2019
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia
Data zmiany: 04.04.2019
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 12.04.2019 r.
Data zmiany: 11.04.2019
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 17.04.2019 r.
Data zmiany: 15.04.2019
Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia.
Zmiana terminu składania ofert na 24.04.2019 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.16.2019

Termin składania ofert: 07.02.2019 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.15.2019

Termin składania ofert: 13.03.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach
Data zmiany: 28.02.2019
Odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.14.2019

Termin składania ofert: 18.03.2019 godzina: 10:00
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach
Data zmiany: 08.03.2019
Opublikowano załączniki merytoryczne - dodatkowe rysunki
Data zmiany: 08.03.2019
Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej, dotyczącej nazwy zadania
Data zmiany: 08.03.2019
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 18.03.2019, godz. 10.00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.13.2019

Termin składania ofert: 11.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.12.2019

Termin składania ofert: 08.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.11.2019

Termin składania ofert: 28.02.2019 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 11.02.2019
Opublikowano załączniki merytoryczne
Data zmiany: 11.02.2019
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 28.02.2019 r.,godz. 10:00
Data zmiany: 20.02.2019
Odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.10.2019

Termin składania ofert: 20.02.2019 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg