Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.52.2018

Termin składania ofert: 24.07.2018 godzina: 10:00
Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 20.07.2018
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 30.07.2018 r. godz. 10:00
Data zmiany: 23.07.2018
zmiana treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.49.2018

Termin składania ofert: 06.08.2018 godzina: 10:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie
Data zmiany: 20.07.2018
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 6.08.2018 r. godz. 10:00
Data zmiany: 01.08.2018
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1 i nr 2 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.48.2018

Termin składania ofert: 23.07.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1, 2 i 3 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.47.2018

Termin składania ofert: 16.07.2018 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.45.2018

Termin składania ofert: 06.07.2018 godzina: 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - ETAP IIIA

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.44.2018

Termin składania ofert: 09.07.2018 godzina: 10:00
Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.43.2018

Termin składania ofert: 05.07.2018 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.42.2018

Termin składania ofert: 02.07.2018 godzina: 10:00
Budowa parkingu"Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice - ETAP II
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1, 2 i 3 do treści SIWZ
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 4 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.40.2018

Termin składania ofert: 28.06.2018 godzina: 11:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.39.2018

Termin składania ofert: 28.06.2018 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.38.2018

Termin składania ofert: 27.06.2018 godzina: 10:00
Przebudowa boiska przy szkole w Komorowie
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.37.2018

Termin składania ofert: 14.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Michałowice - modernizacja budynków szkolnych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.36.2018

Termin składania ofert: 04.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.34.2018

Termin składania ofert: 17.05.2018 godzina: 10:00
Płukanie, czyszczenie, udrożnienie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.33.2018

Termin składania ofert: 25.05.2018 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy