Urząd Gminy Michałowice

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.2.4.2020

Termin składania ofert upłynął: 12.02.2020 godzina: 10:00
Dozór na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.3.2020

Termin składania ofert upłynął: 11.02.2020 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg

Postępowanie nr: ZP.271.2.2.2020

Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i ulicznego oraz pompowni ścieków Gminy Michałowice usytuowanych na terenie Opacz-Kolonii w roku 2020

Postępowanie nr: ZP.271.2.1.2020

Termin składania ofert upłynął: 17.01.2020 godzina: 10:00
„Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2020 r”
Data zmiany: 14.01.2020
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz modyfikację treści SIWZ
Zmiana terminu składania ofert na 20.01.2020 r. na godz. 12.00
Data zmiany: 17.01.2020
Zamawiający publikuje poprawiony formularz ofertowy
(z rubryką na PODWYKONAWSTWO)

Postępowanie nr: ZP.271.2.83.2019

Pobór wody Reguły, Opacz-Kolonia, Pęcice Osiedle Agricola, Michałowice oraz zrzut ścieków do MPWiK

Postępowanie nr: ZP.271.2.80.2019

Remont dróg tłuczniem betonowy, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym - zamówienie uzupełniające

Postępowanie nr: OŚ.272.2.2019

Wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych – umowa uzupełniająca

Postępowanie nr: OŚ.272.1.2019

„Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice” cz. I - zamówienie uzupełniające

Postępowanie nr: ZP.271.2.07.2019

Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i ulicznego oraz pompowni ścieków Gminy Michałowice usytuowanych na terenie Opaczy-Kolonii w roku 2019.

Postępowanie nr: ZP.271.2.08.2019

Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Michałowice dla punktów poboru energii zlokalizowanych na terenie dla gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.82.2019

Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych – zamówienie uzupełniające

Postępowanie nr: ZP.271.2.81.2019

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice – zamówienie uzupełniające.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.70.2019

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i ulicy bocznej od ul. Bugaj w Komorowie-Wsi - zamówienie uzupełniające

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.73.2019

Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi - zamówienie uzupełniające

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.74.2019

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy - zamówienie uzupełniające