Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.05.2023 16:02

ZP.271.1.20.2023

175
„Przebudowa budynku mieszkalnego dwulokalowego w Komorowie oraz zmiana sposobu użytkowania jego części z funkcji mieszkalnej na obiekt kultury”
Termin składania ofert upłynął: 24.05.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej Platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5620da65-ee63-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-5620da65-ee63-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Informacje o prowadzonym postepowaniu wraz z linkiem Zamawiający opublikuje także na stronie internetowej Urzędu pod adresem https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

 

Data publikacji: 09.05.2023 16:02
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2023 16:02
Wyświetleń: 175
Opublikował: Marzena Sobolewska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Sobolewska