Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.52.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2022 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.1.51.2022

Termin składania ofert upłynął: 19.08.2022 godzina: 11:00
„Utrzymanie roślinności niskiej na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.50.2022

Termin składania ofert upłynął: 24.08.2022 godzina: 12:30
„Remont schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Turkusowej w Komorowie"-II

Postępowanie nr: ZP.271.1.49.2022

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2022 godzina: 12:30
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj-V

Postępowanie nr: ZP.271.1.47.2022

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2022 godzina: 12:30
„Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.45.2022

Termin składania ofert upłynął: 18.08.2022 godzina: 12:30
„Remont budynku przy ulicy 3 maja 10 w Komorowie"

Postępowanie nr: ZP.271.1.44.2022

Termin składania ofert upłynął: 22.08.2022 godzina: 11:00
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Nowa Wieś”

Postępowanie nr: ZP.271.1.42.2022

Termin składania ofert upłynął: 03.08.2022 godzina: 11:00
„Świadczenie usług ubezpieczeń mienia, ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Urzędu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych oraz Stowarzyszenia -II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.41.2022

Termin składania ofert upłynął: 03.08.2022 godzina: 12:30
Remont schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Turkusowej w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.1.40.2022

Termin składania ofert upłynął: 04.08.2022 godzina: 12:30
„Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj -IV”

Postępowanie nr: ZP.271.1.39.2022

Termin składania ofert upłynął: 21.07.2022 godzina: 12:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Stara Droga w Komorowie-Wsi oraz ulicy
Kuropatwy i ulicy Przepiórki w Pęcicach Małych

Postępowanie nr: ZP.271.1.35.2022

Termin składania ofert upłynął: 07.07.2022 godzina: 12:00
„Utwardzenie terenu przy zbiorniku retencyjnym położonym w Komorowie-Wsi – zamówienie przewidywane”

Postępowanie nr: ZP.271.1.36.2022

Termin składania ofert upłynął: 20.07.2022 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”
Data zmiany: 14.07.2022
Zmiana terminu składania ofert na dzień 20 lipca br.

Postępowanie nr: ZP.271.1.38.2022

Termin składania ofert upłynął: 25.07.2022 godzina: 12:30
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Długiej w Granicy, w Gminie Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.37.2022

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2022 godzina: 11:00
„Świadczenie usług ubezpieczeń mienia, ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Urzędu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych oraz Stowarzyszenia”