Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.10.2022 20:30

ZP.271.1.65.2022

2667
Budowa przedszkola oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego przedszkola w Michałowicach na świetlicę wiejską
Termin składania ofert upłynął: 10.11.2022 godzina: 12:00

UWAGA !!!

KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 10.11.2022 roku do godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 10.11.2022 roku o godz. 13:00

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 21.10.2022 roku do godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 21.10.2022 roku o godz. 13:00

Załączniki

dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem:
https://chmura.michalowice.pl/index.php/s/S227eBFtncApsGg
Data publikacji: 03.10.2022 20:30
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2022 11:52
Wyświetleń: 2667
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka