Urząd Gminy Michałowice
11.10.2022 10:57

ZP.271.1.62.2022

424
„Opracowanie projektów organizacji ruchu na terenie Gminy Michałowice - II”
Termin składania ofert upłynął: 24.10.2022 godzina: 13:00

WAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24.10.2022 roku do godz. 13:00

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 24.10.2022 roku o godz. 14:00

 

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 11.10.2022 10:57
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2022 20:33
Wyświetleń: 424
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka