Urząd Gminy Michałowice
29.08.2022 13:40

ZP.271.1.56.2022

198
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 08.09.2022 godzina: 11:30

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Uwaga!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Załączniki

Data zmiany: 05.09.2022
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje zmiany terminu składania ofert. Składanie ofert nastąpi dnia 8 września br. o godz. 11.30
Data publikacji: 29.08.2022 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2022 15:31
Wyświetleń: 198
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka