Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2018

Termin składania ofert upłynął: 22.03.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi”.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.17.2018

Termin składania ofert: 17.04.2018 godzina: 10:00
„Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice”
Data zmiany: 05.04.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 17.04.2018 r. godz. 10:00
Data zmiany: 05.04.2018
Zmiana załącznika A do SIWZ, zmiana terminu składania ofert

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.15.2018

Termin składania ofert: 20.03.2018 godzina: 10:00
„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy” oraz „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych”.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.14.2018

Termin składania ofert: 12.03.2018 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.13.2018

Termin składania ofert: 15.03.2018 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.12.2018

Termin składania ofert: 13.03.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.11.2018

Termin składania ofert: 07.03.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.10.2018

Termin składania ofert: 05.03.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.09.2018

Termin składania ofert: 27.02.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.03.2018

Termin składania ofert: 06.02.2018 godzina: 10:00
Dozór na strefach rekreacji.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.04.2018

Termin składania ofert: 05.02.2018 godzina: 10:00
Sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice zlokalizowanego w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
Data zmiany: 02.02.2018
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1