Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: Zp.271.2.32.2018

Termin składania ofert: 24.05.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.30.2018

Termin składania ofert: 10.05.2018 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach
oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.29.2018

Termin składania ofert: 08.05.2018 godzina: 10:10
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.28.2018

Termin składania ofert: 07.05.2018 godzina: 10:00
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.27.2018

Termin składania ofert: 25.04.2018 godzina: 10:00
Budowa strefy rekreacji w ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający- Gmina Michałowice informuję, że w dniu 16 kwietnia 2018 wpłynął wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.26.2018

Termin składania ofert: 16.04.2018 godzina: 10:00
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, IIIb i IV

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.25.2018

Termin składania ofert: 12.04.2018 godzina: 10:00
Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach, gmina Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.24.2018

Termin składania ofert: 11.04.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej Pęcice-Ogród”

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.23.2018

Termin składania ofert: 09.04.2018 godzina: 10:00
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy” oraz „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy”, gmina Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.22.2018

Termin składania ofert: 19.03.2018 godzina: 10:00
ZAKUP SYSTEMU BEZOBSŁUGOWEGO WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO – ROWER GMINNY
Data zmiany: 14.03.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 19.03.2018 r. godz. 10:00
Data zmiany: 15.03.2018
Udzielono odpowiedzi nr 1 na zapytanie do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.21.2018

Termin składania ofert: 04.04.2018 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2018

Termin składania ofert: 29.03.2018 godzina: 10:00
ROZBUDOWA ODWODNIENIA W UL. RYSZARDA W KOMOROWIE

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.19.2018

Termin składania ofert: 28.03.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.2.18.2018

Termin składania ofert upłynął: 26.03.2018 godzina: 10:00
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach” oraz „Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach”.

Postępowanie nr: ZP.271.2.16.2018

Termin składania ofert upłynął: 22.03.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi”.