Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.04.2023 13:45

ZP.271.1.16.2023

341
"Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach”
Termin składania ofert upłynął: 08.05.2023 godzina: 14:30

 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 08.05.2023 roku do godz. 14:00

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 08.05.2023 roku o godz. 14:30

 

Dokumenty oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej Platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd11d3a8-daae-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 

Data publikacji: 14.04.2023 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2023 15:16
Wyświetleń: 341
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka