Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.03.2023 16:52

ZP.271.1.12.2023

204
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica w Gminie Michałowice-I etap”
Termin składania ofert upłynął: 21.03.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62539b5a-bc2d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

 

ocds-148610-62539b5a-bc2d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 

 

Dokumentacja projektowa znajduje się w poniższym linku:

https://chmura.michalowice.pl/index.php/s/yjnGtQkmfXQMa7d

Hasło: sciezkaGranica2023

Data publikacji: 06.03.2023 16:52
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2023 16:52
Wyświetleń: 204
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka