Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.02.2023 14:37

ZP.271.1.10.2023

153
„Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 27.02.2023 godzina: 12:30

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej):https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2614d9b8-ade5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-2614d9b8-ade5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Data publikacji: 16.02.2023 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2023 14:37
Wyświetleń: 153
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka