Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.67.2018

Termin składania ofert: 04.10.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.65.2018

Termin składania ofert: 27.09.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie działki w Osiedlu Michałowice przy ul. Dworcowej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.64.2018

Termin składania ofert: 26.09.2018 godzina: 10:00
Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkowa i Rumuńską w Michałowicach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.62.2018

Termin składania ofert: 06.09.2018 godzina: 10:00
"Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych"
Data zmiany: 03.09.2018
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1 i nr 2 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.59.2018

Termin składania ofert: 05.09.2018 godzina: 10:00
„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.58.2018

Termin składania ofert: 27.08.2018 godzina: 10:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów wraz z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.57.2018

Termin składania ofert: 23.08.2018 godzina: 10:00
Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.56.2018

Termin składania ofert: 21.08.2018 godzina: 10:00
Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Dziennego Domu Seniora
Data zmiany: 08.08.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ
Data zmiany: 10.08.2018
Nastąpiła modyfikacja treści SIWZ n 2 i ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.55.2018

Termin składania ofert: 14.08.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja została wybudowana w latach ubiegłych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.54.2018

Termin składania ofert: 10.08.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie rowu przy ulicy Środkowej w Opaczy Kolonii

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.52.2018

Termin składania ofert: 24.07.2018 godzina: 10:00
Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice
Data zmiany: 20.07.2018
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 30.07.2018 r. godz. 10:00
Data zmiany: 23.07.2018
zmiana treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.49.2018

Termin składania ofert: 06.08.2018 godzina: 10:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie
Data zmiany: 20.07.2018
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 6.08.2018 r. godz. 10:00
Data zmiany: 01.08.2018
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1 i nr 2 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.48.2018

Termin składania ofert: 23.07.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1, 2 i 3 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.47.2018

Termin składania ofert: 16.07.2018 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.45.2018

Termin składania ofert: 06.07.2018 godzina: 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - ETAP IIIA