Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.18.2023

Termin składania ofert upłynął: 08.05.2023 godzina: 12:30
Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla Gminy Michałowice -III

Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2023

Termin składania ofert upłynął: 08.05.2023 godzina: 14:30
"Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.17.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.04.2023 godzina: 10:00
„Dozór, utrzymanie czystości i porządku na placach zabaw i boiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.15.2023

Termin składania ofert upłynął: 19.04.2023 godzina: 12:30
„Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.14.2023

Termin składania ofert upłynął: 20.04.2023 godzina: 12:30
„Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.13.2023

Termin składania ofert upłynął: 17.04.2023 godzina: 12:30
„Zamiatanie i odśnieżanie na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.12.2023

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2023 godzina: 12:30
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica w Gminie Michałowice-I etap”

Postępowanie nr: ZP.271.1.11.2023

Termin składania ofert upłynął: 07.03.2023 godzina: 10:30
„Kompleksowa konserwacja i obsługa obiektów plenerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.10.2023

Termin składania ofert upłynął: 27.02.2023 godzina: 12:30
„Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.9.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.02.2023 godzina: 13:00
„Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.8.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.02.2023 godzina: 12:30
Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.1.7.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.02.2023 godzina: 10:30
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.5.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.02.2023 godzina: 12:30
„Modernizacja Przedszkola w Nowej Wsi"

Postępowanie nr: ZP.271.1.6.2023

Termin składania ofert upłynął: 16.02.2023 godzina: 12:30
„Utrzymanie roślinności niskiej (koszenie, grabienie) na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.3.2023

Termin składania ofert upłynął: 27.02.2023 godzina: 14:30
„Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach w formule zaprojektuj i wybuduj - III”