Urząd Gminy Michałowice

Ogłoszenia przetargów

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.44.2018

Termin składania ofert: 09.07.2018 godzina: 10:00
Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.43.2018

Termin składania ofert: 05.07.2018 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.42.2018

Termin składania ofert: 02.07.2018 godzina: 10:00
Budowa parkingu"Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice - ETAP II
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1, 2 i 3 do treści SIWZ
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 4 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.40.2018

Termin składania ofert: 28.06.2018 godzina: 11:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.39.2018

Termin składania ofert: 28.06.2018 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.38.2018

Termin składania ofert: 27.06.2018 godzina: 10:00
Przebudowa boiska przy szkole w Komorowie
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje wyjaśnienia numer 1 do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.37.2018

Termin składania ofert: 14.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Michałowice - modernizacja budynków szkolnych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.36.2018

Termin składania ofert: 04.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.34.2018

Termin składania ofert: 17.05.2018 godzina: 10:00
Płukanie, czyszczenie, udrożnienie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.33.2018

Termin składania ofert: 25.05.2018 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy

Ogłoszono postępowanie nr: Zp.271.2.32.2018

Termin składania ofert: 24.05.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.30.2018

Termin składania ofert: 10.05.2018 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach
oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.29.2018

Termin składania ofert: 08.05.2018 godzina: 10:10
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.28.2018

Termin składania ofert: 07.05.2018 godzina: 10:00
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.27.2018

Termin składania ofert: 25.04.2018 godzina: 10:00
Budowa strefy rekreacji w ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający- Gmina Michałowice informuję, że w dniu 16 kwietnia 2018 wpłynął wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi.