Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Postępowania przetargowe

Postępowanie nr: ZP.271.1.57.2023

Termin składania ofert upłynął: 30.10.2023 godzina: 12:30
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy żłobka w miejscowości Granica, Gmina Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.56.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2023 godzina: 12:30
"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy, przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Michałowice – cz. II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.55.2023

Termin składania ofert upłynął: 19.10.2023 godzina: 12:30
„Usługi sprzątania budynku Urzędu Gminy Michałowice”
Data zmiany: 27.09.2023
W odpowiedzi na pytania, Zamawiający publikuje informację o terminie wizji lokalnej.
Data zmiany: 04.10.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
Data zmiany: 05.10.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
Data zmiany: 06.10.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Postępowanie nr: ZP.271.1.54.2023

Termin składania ofert upłynął: 10.10.2023 godzina: 12:30
Przebudowa ulicy Tęczowej w Komorowie Wsi
Data zmiany: 27.09.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Data zmiany: 05.10.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania oraz zmianę SWZ

Postępowanie nr: ZP.271.1.49.2023

Termin składania ofert upłynął: 17.10.2023 godzina: 12:30
„Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.50.2023

Termin składania ofert upłynął: 18.10.2023 godzina: 12:30
„Odbiór odpadów komunalnych z budynków Urzędu Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.48.2023

Termin składania ofert upłynął: 29.09.2023 godzina: 10:30
„Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.45.2023

Termin składania ofert upłynął: 25.09.2023 godzina: 14:30
„Zagospodarowanie skwerów w Opaczy-Kolonii oraz ulicy Okrężnej w Komorowie”

Postępowanie nr: ZP.271.1.47.2023

Termin składania ofert upłynął: 27.09.2023 godzina: 12:30
„Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.46.2023

Termin składania ofert upłynął: 14.09.2023 godzina: 12:30
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice-II”

Postępowanie nr: ZP.271.1.42.2023

Termin składania ofert upłynął: 19.09.2023 godzina: 12:30
„Budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy”

Postępowanie nr: ZP.271.1.44.2023

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2023 godzina: 12:30
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice”

Postępowanie nr: ZP.271.1.43.2023

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2023 godzina: 12:30
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Złotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach”

Postępowanie nr: ZP.271.1.41.2023

Termin składania ofert upłynął: 04.09.2023 godzina: 12:30
„Budowa parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach- II”
Data zmiany: 28.08.2023
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania nr 1

Postępowanie nr: ZP.271.1.40.2023

Termin składania ofert upłynął: 24.08.2023 godzina: 12:30
„Konserwacja rowów odwadniających, rzek i zbiorników na terenie gminy Michałowice”