Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.10.2023 15:37

ZP.271.1.59.2023

60
„Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Czystej i Środkowej w Opaczy-Kolonii”
Termin składania ofert upłynął: 08.11.2023 godzina: 12:30

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT

Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 08.11.2023 roku do godz. 12:30

Nowy termin otwarcia ofert został wyznaczony w dniu 08.11.2023 roku o godz. 13:00

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (znajdującej się na elektronicznej platformie zakupowej): https://ezamowienia.gov.pl.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9cf731fd-6e7c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

ocds-148610-9cf731fd-6e7c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Załączniki

Data publikacji: 19.10.2023 15:37
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2023 15:19
Wyświetleń: 60
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka